אאא

בתחילת השבוע, ביום "זאת חנוכה", התקיים בבית הכנסת 'לדרמן' הסמוך לביתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי מעמד תפילה על תורמי קופת העיר, בהשתתפות ראשי ישיבות, רבנים ואדמו"רים, לקראת סוף המעמד הופיע מרן שר התורה כשכל הנוכחים קמים על רגליהם והוא התיישב במרכז.

בגליון "דברי שיח" מובא כי באירוע זה קרה דבר מאוד מעניין. "אחרי כמה רגעים מאז הגיע, כיבד המנחה את מרן הגר"ח וביקש ממנו כי יאמר פרק תהילים כמו שעשו לפניו הרבה מהרבנים, להפתעתו הרבה מרן אמר בקול נחרץ: "אותי מכבדים? לא מצאתם מישהו אחר?!", ולא הסכים.

במקומו אמר את פרק התהילים הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה.

כשיצא מרן הגר"ח והלך לביתו, הוא נשאל - למה התנגד לאמירת פרק תהילים בקול, וענה: "לא איש דברים אנוכי, ואיני נושא דברים לא בתורה ואף לא בתפילה...".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הגר"ח קנייבסקי הוסיף וסיפר על הנהגת רבו מרן החזון איש זצ"ל, ממנו למד אורחות חיים אלו: "מרן זצ"ל מעולם לא אבה לשאת דברים בפומבי, הוא היה שתקן וביישן, פעמים רבות ביקשו ממנו לשאת דברים אבל תמיד סירב, מלבד שני פעמים בשנה בהם נשא דברים קצרים: היה זה בעת יום הזכרון לאביו זצ"ל ולאמו ע"ה, אז היה נעמד בבית המדרש שלו אחר שחרית, ואומר לקהל חידוש הלכתי שנתחדש לו לעילוי נשמתם, וזה היה הדרשות היחידות שלו".

"גם אני" - הוסיף מרן הגר"ח - "נוהג ביום היארצייט של החזון איש ושל אבא מרן בעל הקהילות יעקב לומר חידוש הלכתי ברבים בבית הכנסת, לעילוי נשמתם".

בגיליון מוזכר עוד כי סיפר רבי דוד פרנקל זצ"ל ששמע מהחזו"א כי בצעירותו הפציר בו הגאון ר' חיים עוזר זצ"ל שימסור שיעורים בישיבת רמיילעס בוילנא. היה קשה לו לסרב, ומסר שיעור בסוגיא אחת. וסיים החזו"א: "נו, ב"ה שלא מצא השיעור חן בעיני השומעים, והייתי פטור מלהיות ראש ישיבה".