אאא

1300 תלמידי ישיבות סקווירא ברחבי ארצות הברית התכנסו ביום ראשון, זאת חנוכה, לאסיפת "חומות מגדלי" לחיזוק תקנות הישיבה שנקבעו בעבר בהתייעצות ובהסכמת כ"ק האדמו"ר מסקווירא זצוק"ל, וכעת נוספו עליהן עוד תקנות חדשות לפי חובת הזמן וצו השעה בהכוונתו והסכמתו של האדמו"ר מסקווירא.

מלבד מאות בחורי הישיבות הגדולות והישיבות הקטנות בשיכון סקווירא, הגיעו המוני תלמידי הישיבות הקטנות "תולדות יעקב יוסף" דחסידי סקווירא באוטובוסים מאורגנים מוויליאמסבורג, בורו פארק, מונסי, מונטריאול, ובשעה היעודה גדשו את היכל בית המדרש הגדול בקריה כאשר למעלה ממאה ר"מים ומחנכים מפארים את במת הכבוד הכפולה על פני המזרח, ובמרכזה הרה"צ בני כ"ק הרבי מסקווירא.

הפתעה נעימה ומרגשת ציפתה לאלפי הבחורים מיד בתחילת המעמד, כאשר הרבי יצא מחדרו הפרטי שבביהמ"ד לעבר ביתו וכדרכו עולה בכניסתו וביציאתו לנשק את פרוכת ארון הקודש, וכעת עבר לאורך כל במת הכבוד ולמראהו פצחו התלמידים ספונטאנית בשירה נרגשת 'וטהר לבנו'.

לפתע עצר האדמו"ר מהילוכו ופנה לעבר הנאספים. מיד השתררה דממת קודש בהיכל והרבי פתח ואמר: "כבר שלחתי ברכה שיקריאו אי"ה בהמשך המעמד, ויעזור השי"ת שיהיה בהצלחה וסיעתא דשמיא וילכו מחיל אל חיל".

האדמו"ר המשיך לעבר מעון קדשו, ואח"כ מסר הרה"צ רבי אהרן מנחם מענדיל טברסקי, בנו בכורו של הרבי את ברכת הקודש ששיגר אביו למשתתפי הכנס:

"מבואר במסכת יבמות (כא.) כי בלי גדרים וסייגים לדברים המותרים לא יתכן שיהיה קיום לעצם מצוות התורה גם כן, וכעת בחנוכה זהו דבר בעתו וכפי שמבאר זקני הק' מהרי"ד מבעלזא זי"ע את דברי הפני יהושע שהקב"ה עשה נס מציאת פך השמן בחנוכה אע"פ שטומאה הותרה בציבור, כי רצה להראות רוב חביבותו לישראל שיקיימו המצוה בשלימות הטהרה לפנים משורת הדין".

בהמשך ציין האדמו"ר בברכת קדשו כי "תקנות אלו הם דברים הכרוכים עם נסיונות וצריך להתגבר עליהם, ולכן כל אחד מחשיב ומייקר את הקבלות שמקבל על עצמו, כי מבואר בספר תפארת עוזיאל בפרשתנו שעיקר התענוג שיש להקב"ה מישראל הוא ע"י שמתגברים על הנסיונות, ובספר אורח לחיים מובא בפרשתנו שעיקר השכר מקבלים ע"י ההתגברות על נסיונות".

הרבי הוסיף לציין כי "חנוכה הוא זמן של 'מדליקין על פתח ביתו מבחוץ' בכדי להשפיע על אחרים, ואין ספק שכאשר ציבור גדול כל כך מקבל על עצמו תקנות מחמירות כאלו, זה משפיע שמהם ילמדו וכן יעשו אחרים וממילא הם בכלל מזכי הרבים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

וסיים בברכת קדשו לכל המתכנסים: "הרי זאת חנוכה הוא הזמן של 'גמר חתימה טובה', יה"ר שכולם יהיו בריאים, ויזכו לגמר חתימה טובה ולהיות 'מוסיף והולך' בגשמיות וברוחניות מתוך שמחה בשלימות".

את המשא המרכזי השמיע הרה"צ ר' פינחס חיים גרינוולד אב"ד ור"מ פאפא במונסי בנו של האדמו"ר מפאפא, שהלהיב את הצעירים בדברי חיזוק על חובת האדם בעולמו ועל המלחמה התמידית בין הגוף והנשמה.

חבר ועד החינוך דישיבת סקווירא הרה"ח ר' יחיאל מיכל אייזנברג השמיע את הרשימה העדכנית של תקנות הישיבה ובתוכם לא להחזיק ברשותו טלפון אפילו כשר, לא תיבת הודעות, לא קו מידע, לא כתובת מייל, לא להחזיק מצלמה בישיבה, ומכשירי שמע והקלטה צריכים חותמת 'זך' שע"י הבד"צ לענייני טכנולוגיה ועוד שורה של תקנות.

אחר נעילת המעמד ע"י הרה"ח ר' אברהם מרדכי מלאך ר"מ בישיבת מאור התורה בבורו פארק, פצחו בריקודים נלהבים לרגל המאורע ולכבוד ימי ההלל וההודאה. בהמשך חולקו דפי התקנות לכל תלמיד בחתימת המנהלים הרוחניים של כל ישיבה וישיבה.