אאא

המשרד לשירותי דת יפרסם בשבוע הבא הודעה המציעה לעמותות ולמוסדות ציבור תמיכה של המשרד לשירותי דת במימון רב קהילה למוסדות ציבור המקיימים פעילות של רב קהילה.

המודעה שפרסם המשרד לשירותי דת
המודעה שפרסם המשרד לשירותי דת
הגדלה

המשרד מתכוון לתמוך בפעילות רב קהילה באמצעות תקציב שיומצא ממחלקת העזבונות במשרד. המשרד לשירותי דת יערוך כנס לעמותות המבקשות את התמיכה בכנס תתקיים הדרכה לעמותות או למוסדות הציבור המבקשות את התמיכה.
בהודעה שפרסם המשרד לשירותי דת נקראים מנהלי עמותות העומדות בקרטריונים להגיש בקשה לתמיכה במימון רב הקהילה.