אאא

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שיגר - באורח נדיר - מכתב לחברי הכנסי החרדיים לטובות מנהלי הת"תים ברחבי הארץ.

איגוד מנהלי מוסדות הפטור התכנסו במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי על דבר המצוקה הכספית הקשה בה נמצאים ובייחוד מוסדות הפטור, במהלך הכינוס חתם מרן הגר"ח על מכתב שמוען אל נציגי יהדות התורה למען ישעו למצוקת המנהלים ולסייעם במה שאפשר.

"לכבוד ידידנו שלוחי דרבנן העוסקים בצורכי ציבור באמונה הר"ר משה גפני והר"ר מאיר פרוש", פותח הגר"ח את מכתבו.

"באו אליי מנהלי הת"תים וזעקו בכאב כי הם מתקשים לקיים את המוסדות וכי הדרך היחידה להימנע מלעלות את גובה שכר הלימוד שיוטל על ההורים היא להוסיף להם עוד תקציבים שנלקחו מהם במרוצת השנים.


"ואני פונה אליכם שתעשו השתדלות בעניין הזה שהוא דבר גדול ומצווה רבה לתמוך ולסייע לת"תים בהם לומדים תשב"ר שבזכות הבל פיהם מתקיים העולם. ובזכות השתדלותכם תזכו לכל הברכות האמורות לעוסקים בצורכי ציבור באמונה".

על החתום - מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וחבר מועצת גדולי התורה של תנועת אגודת ישראל האדמו"ר ממודז'יץ.

כאמור, מדובר באירוע נדיר יחסית בו כותב מרן שר התורה מכתב לחברי הכנסת ומתערב בסוגייה ציבורית.

מקורביו מסבירים כי "מדובר בנושא חינוכי ודאגה לעולם התורה ועל רקע כך יצא המכתב". לדבריהם "המדובר ביוזמה לחיזוק הח"כים על מנת לעודדם ולזרזם לפעול בנושא החשוב".