אאא

לאחר חודשים של עיכוב במשכורות אברכי כולל 'עטרת שלמה', בראשות הגאון רבי שלום בער סורצקין, המשגיח, הגה"צ רבי דן סגל, נשא דברי חיזוק בהיכל הכולל שם עודד את אברכי הכולל במילים חמות.

המשגיח, עודד את האברכים אשר מתמודדים חודשים עם קשיי פרנסה ועיכוב במשכורות החודשיות, ואמר להם: "אין לי מילים לבטא את מה שאתם זוכים, למרות הקשיים אתם ממשיכים ללמוד ולא מתפעלים משום דבר, יש בית, יש משפחה, אין לכם מושג הקב"ה לא נשאר חייב.

"כתוב: 'אני ה' נאמן לשלם שכר', אני משלם עד הנקודה הכי קטנה מה שבן אדם לא יכול לעשות, עליכם נאמר: 'ראו ברייה שבראתי בעולמי ישראל אשר בך אתפאר'".

בתוך דבריו חשף המשגיח את הוראת מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, כפי שפורסם ב"כיכר השבת".

"לפני הרבה שנים היו קשיים בכולל שלי", סיפר ר' דן סגל, "פתאום בא חבר כנסת ז"ל והציע לתת לי את כל הוצאות הכולל, רק אחר כך התחלתי לחשוב מאיפה הוא מביא לי את הכסף, הרי הוא עצמו לא מן העשירים הגדולים, כנראה שהוא לוקח מהמדינה כי הוא יושב ליד הקערה. נהיה לי צער קצת הלכתי לר' אהרון לייב שיהיה בריא, שנים אני איתו, הוא אמר לי אם אתה רק יכול להסתדר בלי זה - אל תיקח".

המשגיח חשף כי באותה שיחה התבטא הגראי"ל בחריפות: "מי יודע מה שאין הצלחה בישיבות זה לא בגלל שלוקחים מהם".