אאא

הרה"ג רבי שלמה שלזינגר מסר היום (רביעי) את 'השיעור הכללי' הראשון בישיבת קול תורה, בנוכחות אביו ראש הישיבה הגאון רבי משה יהודה שלזינגר וכל רבני הישיבה. בכך הוא הפך לראש הישיבה בפועל.

ראש הישיבה החדש למד בישיבת קול תורה לצעירים, ולאחר מכן בקול תורה (הגדולה) למשך שנתיים ובישיבת מעלות התורה שבראשות הגר"ש אוירבך.

הבחורים מקשיבים לשיעורו של ראש הישיבה החדש
הבחורים מקשיבים לשיעורו של ראש הישיבה החדש
הגדלה

מהלך המינוי החדש נעשה בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרב יחזקאל קורן, שביחד עם הגרמ"י שלזינגר ניווטו את הישיבה עד היום. כעת, כאמור, ראשות הישיבה עברה להנהגתו של הגר"ש שלזינגר שינהל את הישיבה ביחד עם הגאון רבי יחזקאל קורן.

מה שעדיין עומד בספק, הוא אם הגאון רבי משה יהודה שלזינגר ינסה גם להעביר את תפקידיו בוועד הישיבות ובמועצת גדולי התורה לבנו הגאון רבי שלמה. באם כן, הרב שלמה שלזינגר יצטרף לדור הצעיר של מועצת גדולי התורה, לצד הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון.