אאא

שלוש שנות מאסר נגזרו היום (שלישי) על מלמד בתלמוד תורה בדרום שהורשע בפגיעה בצורה חמורה בתלמידיו. מכתב האישום עולה כי המלמד, בשנות החמישים לחייו, נהג להזמין את תלמידיו לשיחות אישיות בחדר המורים ושם פגע בהם קשות. עוד עלה מכתב האישום כי המעשים חזרו על עצמם אצל שלושה תלמידים.

אחר מרבני העיר העיד לטובתו של המלמד שהואשם בפגיעה בתלמידיו, ובמכתב ששיגר לבית המשפט טען כי הנאשם עסק במשך שנים למען הציבור ואף פעל להשכין שלום איש לאשתו, להרבות לימוד תורה וכן עסק במתן עידוד וסיוע לכל נצרך בעיר.

יצוין, כי הנאשם הביע חרטה על מעשיו, ומסר בפני בית המשפט כי החליט ליטול אחריות על מעשיו על מנת שלא להעמיק את הפגיעה בנפגעי העבירה, להיות אבא טוב לילדיו ולהתחיל טיפול בסיוע העמותות העסקות בתחום.