רבי ברוך-בער ליבוביץ
אאא

כתב 'שעה טובה' שהגיע השבוע לביתו של ראש ישיבת 'חפץ חיים', הגאון רבי אברהם קנריק שליט"א, אחרון תלמידיו של מרן בעל ה'ברכת שמואל' מקמניץ, הגרב"ד ליבוביץ' זצ"ל, שמע מפיו על שלושת השנים שעשה במחיצת רבו הגדול בקמניץ ובווילנא. במהלך הראיון חשף הגר"א קנריק ניגון מרגש שהלחין רבי ברוך בער על המילים "והראינו לבניינו ושמחנו בתיקונו". 'כיכר השבת' מגיש בפניכם את ההקלטה.

בפני בני הישיבה היה מוסר רבי ברוך בער רק שיעורים, או גם דברי מוסר ושמועס'ן?

"בכל שבת, בסעודה שלישית, היו מגיעים מספר בחורים לביתו ושם היה נוהג למסור דברי-מוסר ושמוע'ס. גם אני זכיתי מספר פעמים להיות בסעודה-שלישית בביתו ולשמוע את הדברים".

הרבנית, כידוע, נפטרה אחר הסתלקותו. האם הייתה יושבת ליד השולחן?

"לא. רבי ברוך בער ישב בראש השולחן ומסביבו היו מתכנסים הבחורים. לא כל הבחורים היו מגיעים, רק מי שרצה".

הוא היה נוהג לשיר זמירות-שבת?

"מרן הגרב"ד היה בעל-מנגן גדול, אבל בסעודה שלישית לא שמעתי שהיה שר. בדרך-כלל כאשר היה שר היה זה בימים טובים".

הרה''ג רבי אברהם קנריק

הוא היה ניגש לעמוד כשליח-ציבור?

"לא בזמן שלי, אולי בזמנים שקודמים לי כשהיה חזק יותר. בתקופתי, כאמור, היה שר בעיקר בסעודות בימים טובים".

היו אלו שירים שחיבר הוא בעצמו?

"כן, היו גם ניגונים שהוא חיבר".  

אנו שואלים את הגר"א קנריק האם הוא זוכר את המילים עליהם הולחנו ניגוניו של הגרב"ד, או אולי אפילו את הניגון. הגר"א קנריק מאמץ את מחשבותיו, מנסה לדלות במוחו שבעים שנה לאחור, להיזכר בסעודות בהן זכה לראות את זיוו של מרן בעל ה'ברכת שמואל', ואז כעבור כחצי דקה, נהרה מתלבשת על פניו והוא מתחיל לזמר לנו בקול נעים, מלא בהתרגשות, את הניגון אותו חיבר מרן הגרב"ד על המילים "והראנו בבניינו, ושמחנו בתיקונו...", ניגון מלא הוד וגעגועים של כנסת ישראל לאבינו שבשמים.

• הכתבה במלואה התפרסמה בגיליון 'שעה טובה' האחרון