אאא

שר הפנים  אריה דרעי הנחה את פקידי משרד הפנים ורשות האוכלוסין על מתן הקלות לבחורי ישיבות תושבי חו"ל, זכאי שבות, בקבלת אשרת הסטודנט המאפשרת את שהותם בארץ לאורך זמן.

כך יוצא שוארך תקופת חידוש אשרת סטודנט ל-5 שנים במקום לשנתיים כפי שהיה נהוג עד כה. מדובר בהקלה גדולה עבור תלמידי הישיבות מחו"ל, שהיו נאלצים בכל שנתיים לגשת ללשכת האוכלוסין ולהמציא מסמכים שונים. כעת, הדבר יידרש רק בתום תקופה של 5 שנים.

בנוסף, הנחה השר להקל על תושבת חו"ל (זכאית שבות) הנשואה לתלמיד ישראלי לקבל זכויות סוציאליות. עד כה, אותה תושבת חו"ל לא הייתה יכולה לקבל אשרת נלווה לסטודנט, בגלל שבן זוגה אינו מוגדר כסטודנט אלא כאזרח ישראל. דבר שהקשה מאוד על נשות אברכים ובחורי ישיבות בארץ והיו שוהות בארץ ללא כל תנאים.

לפי ההנחיה החדשה של דרעי, בנות הזוג מחו"ל הנשואות יקבלו מהיום והלאה מעמד של א-1, דבר שיקנה להם באופן מיידי את כל הזכויות הסוציאליות כולל תעודת זהות, קופת חולים ועוד.

ההקלות מהוות בשורה של ממש עבור מאות תלמידי ישיבות מחו"ל וכן תושבות חו"ל הנשואות לאברכים ישראלים.

"מדובר בתיקון חשוב" אמר דרעי, והוסיף כי הוא "שמח להקל על לומדי התורה המגיעים לארץ לשקוד על תלמודם, שלא להטריח אותם מידי שנתיים בהתייצבות ובהמצאת אישורים. כמו כן, חשוב שגם נשות האברכים תושבות החול יוכלו לחיות בארץ עם תנאים סוציאליים כמו כל אחד".