אאא

פיקוד העורף האחראי על בדיקת תקינות המקלטים בארץ יתקין בקרוב במקלטים ציבוריים מערכת אוטומטית לפתיחת הדלתות בשעת חירום. המערכת תותקן לאור דו"ח חמור שקבע כי בשעת חירום מקלטים רבים לא היו פתוחים ולא היו ערוכים לקליטת אזרחים.

על פי התכנית המתגבשת בימים אלה בפיקוד, חיילים יעברו בין המקלטים הנטושים ויוודאו שהם ראויים לשימוש, ולאחר מכן ינעלו אותם במערכת האוטומטית הנשלטת מרחוק, ומאפשרת את פתיחת המקלט בשעת חירום.

בפיקוד העורף מקווים, שהמערכת לפתיחת המקלטים תהיה מחוברת למערכות ההתרעה הארציות ובשעת הפעלת האזעקה יפתחו אוטומטית דלתות המקלטים.

מרים אלסטר פלאש 90
מקלט (צילום: מרים אלסטר פלאש 90)
הגדלה

נכון לשעה זו תכנית נעילת המקלטים תיושם רק במקלטים ציבוריים הנמצאים באחריות הרשות המקומית ונמצאים במצב הזנחה מתקדם.

יצויין, כי כיום 16 אחוז מהמקלטים הציבוריים אינם ראויים לשימוש ולפחות 33 אחוז מהמקלטים נמצאים ברמת כשירות נמוכה.