אאא

במהלך הלילה והבוקר (רביעי) חלה בחסדי שמיים הטבה נוספת במצב בריאותו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן המאושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ ב'מעייני הישועה' וסובל מזיהום בגופו.

מקורבו קובי רוזנשטיין מסר כי "רואים בגלוי כי כח התפילה והתחזקות של עם ישראל לרפואתו של רבינו שליט"א פועלים בסייעתא דשמיא".

הציבור נקרא להמשיך ולהרבות ביתר שאת בתפילה ובחיזוק התורה לרפואתו המהירה של רבינו אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא.

העיתון "יתד נאמן" סיקר בהרחבה את עצרות התפילה הרבות שנערכו אמש, בארץ ובעולם, לרפואתו של מרן ראש הישיבה:

הגולה כמדורת אש

בהיכל ישיבת לייקווד המעטירה, נאמרים בקביעות מדי יום לאחר התפילה פרקי תהלים מיוחדים לרפואתו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א, וכשיצאה קריאתם של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן הגר"ג אדלשטין שליט"א ללמוד ג' ימים רצופין, נתלה מכתבם בלוח המודעות הרישמי של הישיבה, לצד טבלאות מסודרות באנגלית של כל שעות היום והלילה, שנתפסו מידית על ידי בני הישיבה.

אחד מראשי הישיבה הוסיף בכתב ידו על המודעה הנראית כאן - "ופשוט הדבר שמי שאינו יכול ללמוד בבין הסדרים או בלילה, עכ"פ יתחזק בכל יום בשעת הסדרים ללמוד ברציפות ככל האפשר לרפואתו"...

ואכן, החיזוק הניכר היטב בהיכל הישיבה, אף התרחב לקהילות השונות סביב הישיבה. כך היה בליל שישי האחרון בווסטגייט, בחצות הלילה כינוס גדול של מאות אברכים ובחורים מלומדי הישיבה והכוללים הסמוכים, שקראו את כל התהלים עם אמירת י"ג מדות ברוב עם, כשבכותל המזרח נראו רב הקהילה הגאון רבי אברהם ברומברג שליט"א ועוד כמה רבנים חשובים מישיבת לייקווד, שהתפללו כולם יחדיו וקראו בקול גדול ליושב במרומים שישמור על מנהיג היהדות הנאמנה, שיוכל להמשיך להנהיג את כלל ישראל עוד רבות בשנים.

בשיחה מיוחדת שערכנו עם הרב ח. לוינטר שליט"א, אנו שומעים שאך אתמול כשנודע כי חלה החמרה מסויימת במצבו של מרן שליט"א, הוא אירגן עצרת חיזוק מיוחדת בביהמ"ד המרכזי "prospekt park" בהשתתפות אלפי תושבי השכונה ורבניה, ובמהלכה נשא שיחת חיזוק מיוחדת הג"ר יוסף איצקוביץ שליט"א, מרבני העיר ואחד מרבני ישיבת לייקווד, שזעק בקולו אודות הצורך של כולנו להתפלל שמרן שליט"א ישאר בכוחותיו להמשיך להנהיג את עולם התורה והישיבות, בציינו שבפרשיות התורה קוראים אנו על גלות מצרים שהחלה לאחר שיוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא מתו, ואילו פרשת ויחי נאמר שהינה סתומה כי מאז החלו להסתם ליבם ועיניהם של ישראל מעול הגלות, והלא סתירה היא?!

ויישב בטוב טעם, שהרי מדוקדק הדבר ש"נסתמו עיניהם וליבם של ישראל", והרי מעול השעבוד יותר מתאים שיסתמו גופם וכוחם, אלא שכל עוד שיעקב אבינו חי אפילו בהיותו זקן מדור העבר, עדיין ליבם ועיניהם של ישראל היו נשואות רק אליו וידעו כי השעבוד לא יגרום להם עול כבד מנשוא, אבל משנסתלק יעקב שהיה מהוד דור קדומים של האבות הקד', כבר נסתמו עיניהם וליבם, שליבם ועיניהם של ישראל החלו להראות במקומות אחרים מכפי שהיו קודם לכן, וזה הביא לכך שלאחר שמתו כל הדור ההוא כבר היה יכול להתרחש השעבוד הנורא.

עלינו להתפלל ולקרוע רקיעים בשמיא, שנוכל עדיין מלייקווד הרחוקה לישא עינינו וליבנו לזקן הדור שהוד קדומים מדור העבר עודנו שורה עליו וממנו מנחיל את תורתו והדרכתו לדור כולו, ולואי ונזכה לכך עוד רבות בשנים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.

לאחר מכן נאמרו פרקי תהלים ואמירת י"ג מידות ברגש רב, כשכל הקהל תופס אומנות אבותיו בידו, ואף מתחזקים בחיזוקי תורה בכל סדר יומם לרפואתו השלימה ולקיים בנו חכמי ישראל.

בישיבת פילדלפיה נעשו חיזוקים מיוחדים לבקשת ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל קמיצנקי שליט"א, שהורה מלבד אמירת התהלים בקביעות, להתחזק בסדרי הלימוד בקביעת ג' ימים רצופין ללימוד התורה בהדרתה, ובני הישיבה התחזקו ולקחו מאות רבות של שעות בכל שעות היממה, ולדברי אחד ממרביצי התורה בה, החיזוק ניכר היטב בכל סדרי הישיבה ואף בין הסדרים ובשעות הליל, שקול התורה נשמע בהדרה, כשהכל משוועים ומייחלים שזכויות אלו יעמדו לימין ראש הישיבה שליט"א לרפואתו השלימה.

ובהיכלי הכוללים והישיבות ברחבי ארה"ב נשמעת קול התפילה בכל מקום ועיר, לא רק בישיבת "תורה ודעת", או "נר ישראל" בולטימור, בה הירבו בהוראת ראש הישיבה בתפילה וחיזוק, אלא אף בקהילות חסידיות רבות, הורו האדמו"רים לומר פרקי תהלים לרפואה במוסדותיהם.

בשיחה עם ר' משה אזרק הי"ו מנהל התלמוד תורה בקהילה התורנית "שבת אחים" בפנמה, אנו שומעים על יוזמה מיוחדת, שהילדים נטלו על עצמם לכוין בברכות ובתפילה במיוחד לרפואתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, כשהמלמדים שרובם בוגרי וחניכי הישיבות בארה"ק שגדלו לאורו כאן, מנחילים ומלמדים אותם אודות דמותו המיוחדת וכמה צריכים אנו שיוכל להנהיג את עולם התורה עוד רבות בשנים בע"ה מתוך בריאות איתנה.

ממרחק תביא לחמו

בקהילת ארם צובא שבמקסיקו, אנו שומעים מהגר"ד שוויקה שליט"א, שהאברכים כולם התארגנו לתפילה ולימוד מיוחד לרפואתו של מרן ראש הישיבה שליט"א - "האברכים ברובם עוד זוכרים בערגה את ביקורו של מרן שליט"א בארצנו, כשבא במסירות נפשו להקים ולחזק את הקהילה בכל הליכותיה, ואיך לא נשיב לו כגמולו, ונתפוס את אומנותו כל ימיו להתחזק בעמל התורה ושקיעותה לרפואתו".

ואף בישיבה הגדולה "כתר תורה" במקסיקו, הורה ראש הישיבה הג"ר מנחם יוני שליט"א לבחורי הישיבה ואברכיה להתחזק במיוחד, והם הופתעו להיווכח מהקבלות המיוחדות שנטלו על עצמם בחורי הישיבה להתחזק לרפואתו של מרן שליט"א. הפליא לעשות אחד הבחורים שהחליט לסיים את מסכת בבא בתרא שנלמדה לאחרונה בשעות בין הסדרים, והכל לריפויו המלא של מרן שליט"א.

 אירופה מתרוממת למען ההחלמה המהירה

גם באירופה ניכרת היטב הכרת הטוב שחשות הקהילות השונות ברחבי היבשת, שיודעים כי הרבה בזכות פועלו של מרן ראש הישיבה שליט"א הגיעו לקוממותם ולפיתוחם. בשיחה נרגשת עם מקורבו הגדול הד"ר רבי יוסף הרדי שליט"א אנו שומעים שבקהילת "יד מרדכי" בפריז המכוונת כולה על פי הוראותיו והדרכותיו כל השנים, חשים כל בני הקהילה ותלמידי המוסדות כבניו ממש, וכשרק נודע על מצבו הקשה, החלו להיערך עצרות חיזוק ואמירת פרקי תהלים מיוחדים גם לאחר התפילות בהיכלי התורה ובתי הכנסת, וגם יוזמות מיוחדות לחיזוק בכל שדרות העם התורני באשר הם.

יוזמה מיוחדת לה נחשפנו בקהילת "יד מרדכי" בפריז, שאברכים רבים הוסיפו שעת לימוד מיוחדת על הסדרים הקבועים בכולל, והסדר היה מלא וראו כמה האברכים חשים הכרת טובה מרובה למרן ראש הישיבה שליט"א, ומבקשים בכל דרך להרבות בחיזוק ותורה להחלמתו המהירה.

גם בקהילתו של הג"ר ראובן אוחנה שליט"א רבה הראשי של מרסיי, אנו שומעים כי נערכו עצרות חיזוק והתעוררות בתפילות וחיזוק סדרי הלימוד לרפואתו השלימה של מרן ראש הישיבה שליט"א. במודעות שניתלו בבית המדרש ובהיכל הכולל, נקראו אף אברכי ובני הקהילה ליטול על עצמם חלק מהיוזמה שביקשו גדולי התורה ללמוד ג' ימים רצופין כסגולת הרמח"ל, וכפי שביקש מרן שליט"א בשעתו כשרבצה עלינו סכנת הגיוס שאיימה על עולם התורה.

בקהילות נוספות אחרות התקיימו סדרי תפילה וחיזוק שונים, כשבכל מקום ניכר עד כמה הדאגה לגורלו של מרן שליט"א נובעת מעמקי הלב, ורבים מתבטאים שאינם יכולים לשכוח את המראות של אותו זקן שבא במסירות נפש לא פעם ולא פעמיים לחזק את בני קהילתם, וכל מה שזכו להקים משפחות בני תורה לתפארת הינה מאותה השקעה עצומה שמסר נפשו עליה במסעותיו כאן.

ולא הרחק משום בגיברלטר, מפתיע אותנו רב הקהילה הרב הגאון רבי רון חסיד שליט"א,באומרו כי כשנודע דבר מחלתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, נערכה עצרת חיזוק מיוחדת בבית המדרש, בה נאמרו פרקי תהילים לרפואתו ואף בקשנו מכל בעלי הבתים בבתי הכנסיות לשאת תפילות מיוחדות להחלמתו, כאשר רבים מכירים אותו מביקורו במקום. גם ילדי מוסדות החינוך נשאו תפילות מיוחדות כאשר זהו דבר שאיננו מצוי בגיברלטר.

ובשיחה מיוחדת עם הרה"ג ר' אביחי אפל שליט"א רבה של פרנקפורט בגרמניה, אנו שומעים כי גם בקרב הקהילה היהודית בפרנקפורט נערכו לתפילה מיוחדת ואמירת פרקי תהלים לריפויו, ובקרב אברכי הכולל אף ניכר חיזוק הלימוד שנעשה ברציפות ובהתמדה מיוחדת כפי שהורו גדולי התורה, וכפי שחזו כולם אצל מרן ראש הישיבה שליט"א בכל שנותיו לאורך ימים ושנים טובות.

כמו נערכה נערכה אתמול בברלין תפילה מיוחדת בהיכל הישיבה המקומית בראשות הרב הגאון רבי משה הלפרין שליט"א העומד בראש הכולל המקומי להכשרת רבנים, בהשתתפות בני הקהילה החרדית. 

וכשאנו משוחחים עם רבי י. קורניק שליט"א מאנטוורפן, אנו מגלים כי בכל מקהלות היראים בבלגיה נאמרים פרקי תהלים מיוחדים ונישאות תפילות ונעשים חיזוקים שונים. כך בבית המדרש "זכרון בנימין" התקיים כנס מיוחד לחיזוק והתעוררות, שבה נישאו פרקי תהלים ואמירת י"ג מידות להחלמתו המהירה של מרן שליט"א. ואף בכוללי בעלזא ובקהילת "בית מדרכי" נערכו עצרות חיזוק ואמירת תהלים נרגשת, כשהכל חשים כי רבן של ישראל שרוי בצרה ועל כל אחד ואחד להתחזק ולהתפלל למענו שיחלימהו הקב"ה לאורך ימים ושנים טובות.

ולא רק שם, אלא אף בכולל אברכים בוינה, שח לנו רו"מ הכולל הרב אברהם ש. מושקוביץ הי"ו, כי מאז נפל מרן שליט"א למיטת חוליו, האברכים מתפללים ונושאים בקביעות תפילות מיוחדות וקבלו על עצמם חיזוק מיוחד לריפויו המלא של מרן ראש הישיבה שליט"א. ובאמסטרדם שבהולנד - שח לנו הדיין הגאון רבי אליעזר וואלף שליט"א - רב הקהילה התורנית, כי בקרב אנשי הקהילה ומוסדות התורה השונים, נאמרו פרקי תהלים מיוחדים, ונישאה תפילה מעמקי הלבבות ליושב במרומים שיחוס וירחם על אביהם של ישראל, שממנו יוצאת תורה והוראה לאירופה כולה כמו לכל רחבי תבל.

 סדנא דארעא חד הוא

כשפוסעים אנו לעבר הישיבות הנודעות באירופה, אנו שומעים כי בישיבת גייטסהעד באנגליה, ניתלתה בבית המדרש בקשת מרנן שליט"א ללימוד ג' ימים רצופין כסגולת הרמח"ל להחלמת מרן שליט"א, ונתמלאו עד מהרה רוב שעות היממה, כשבני הישיבה מתחזקים ולומדים במיוחד בשקיעות וברציפות לריפויו המלא של מרן שליט"א.

גם בישיבת "שערי תורה" במנצ'סטר נערכו עצרות חיזוק והתעוררות, כשראש הישיבה הגר"ג קנופלר שליט"א הורה לבני הישיבה ליטול על עצמם חיזוק מיוחד בלימוד התורה ברציפות, בסדרים ובין הסדרים ובלילות, שיהיו הדברים לרפואתו השלימה של מרן שליט"א.

אף בהיכלי התורה והכוללים השונים ברחבי אנגליה נערכו עצרות חיזוק מיוחדות, ואף התבקשו היהודים לקבל את השבת מוקדם במיוחד לזכותו של מרן ראש הישיבה שליט"א, כשרבים מאד מצטרפים ליוזמה חשובה זו ונוטלים בה חלק בתקוה לישועה שלימה ומהירה.

 חדרי הלב החמימים מהקור הרוסי

אם ישנה ישיבה שחשה כבניו של מרן ראש הישיבה שליט"א ממש, הינה ישיבת "תורת חיים" במוסקבה, שקמה וגם ניצבה לאורו והדרכתו של מרן ראש הישיבה שליט"א, וכל הליכותיה מתנהלות בהדרכתו הקרובה, ובחיבתו המיוחדת לבניה ובוגריה הרבים, שגדלו לתפארה והקימו בתים של תורה ויראה ממש.

בשיחה נרגשת עם ראש הישיבה הגאון רבי משה לבל שליט"א, אנו מתוודעים עד כמה חשים בני הישיבה הכרת טובה מרובה לראש עטרתם ונשיא ישיבתם שזקוק לרחמי שמים מרובים לרפואתו השלימה.  "ניתן לומר" - הוא מספר בשיחה מיוחדת ממוסקבה ל"יתד נאמן" - "כי הבחורים היקרים כאן בישיבה לקחו על עצמם חוץ מסדרי לימוד הקבועים שנלמדו ברציפות וחיזוק מיוחד, שעת לימוד מיוחדת נוספת, שהם מעצמם קבעו זאת במיוחד לרפואה בנוסף לסדרים הקבועים. הערב בע"ה תיערך כאן בכולל במוסקבה עצרת מספד גדולה לזכרו של הגאון המופלא רבי משה שפירא זצוק"ל, ונקבע בסדר היום, כי אחרי ההספד תהיה עצרת תפילה, ובא אשא דברים להתחזק ולישא תפילה מעמקי הלב להחלמתו המלאה של מרן ראש הישיבה שליט"א".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"חשוב לציין" - הוא מוסיף בקול נרגש - "שגם ילדי התלמוד תורה 'ראשית חכמה' שבו לומדים כיום על טהרת הקודש כ-60 ילדים מבני הקהילה, נאמרים מדי יום תהלים בקביעות, והילדים נושאים תפילה נרגשת, ואין כמו תפילתן של תינוקות של בית רבן שלא חטאו, לבקוע רקיעים בשמיא".

ואכן בשיחה עם אחד מראשי התלמוד תורה, הוא מספר לנו נרגשות, "לא נוכל לשכוח שמי שנתן את האור לפתוח כאן את התלמוד תורה היה מרן ראש הישיבה שליט"א ד' ירפאהו ויחזקהו. כשבאו אליו בבקשה שחפצים לפתוח במקום כולל אברכים מיוחד לאברכי הקהילה, הוא התבטא בחדוה באומרו - תפתחו היום כולל, ואז בע"ה לאחר מכן יפתחו גן ילדים ולאחר מכן תלמוד תורה, זוהי הערובה לעם הנצח שנבדל מכל העמים..."

"ואכן כשרואים הילדים שעטרת תפארתם שרוי בצער, מבינים הם היטב מהו ספר תורה שרוי בצער, ונושאים הם מעומק ליב תפילה מיוחדת להחלמתו המהירה בשלימות, בכדי שיוכל להנהיג אותנו עוד רבות בשנים ולחסות על קיומנו כאן".

ולא הרחק משם באודסה שבאוקראינה, שח הגר"ש בקשט שליט"א, שבקרב הקהילה התורנית, נערכות תפילות מיוחדות, ואף חיזוקים שונים בלימוד התורה ובשקיעות בה ברציפות, נערכות על ידי לומדי התורה כאן בקהילה, בכדי לזכות שקול התורה יבקע שערי רחמי שמים, ונזכה כולנו במהרה לבשורות טובות שיגיעו מארץ הקודש, כי רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א שב לאיתנו.