אאא

הרב מוטה פרנק, משפיע מוכר בחסידות ברסלב ואחד מתומכיו של הרב אליעזר ברלנד המרצה בימים אלו עונש מאסר לאחר שהורשע בעסקת טיעון, גולל בימים האחרונים במכתב פנימי שהפיץ בחסידות את גרסתו לטענות על אלימות שמפעילים חסידי הרב ברלנד. פרנק, חבר בקהילת 'ברלסב שול' ממאה שערים, בוחר במכתבו לגנות דווקא את האלימות שמפגינים לטענתו מתנגדיו של הרב ברלנד.

הרב פרנק כותב במכתב: "לך נא ראה ובדוק גם אצל כל אלו שרחוק מלהגדיר אותם תלמידי ר' לייזר, גם מתנגדיו בכמה מישורים, לך וברר אצלם... גם כלל המוציאים לאור של השבועונים החדשותיים של הציבור החרדי, ויתברר לך דרכם איזה טרור ולחצים איומים ואיומים קשים שכל אחד ואחד מהם עבר מקבוצת החולקים האלו".

"אני לצערי גם יכול להבין מרחוק מהיכן מגיע גודל עקשנותם של החולקים לא לוותר ולא להניח את נשקם, כי ברגע שהחלוקים יניחו את נשקם ור' לייזר ימשיך בקרוב להנהיג את קהל מאמיניו בלימוד התורה ועבודת התפלה וקיום המצוות מתוך שמחה" טוען הרב פרנק, "הם הרי יצטיירו בעיני כל קהל ועדה כפושעים הכי גדולים על מה שעוללו עד כה".

בהמשך מכתבו, מתייחס הרב פרנק לעימות בבית הכנסת של ברסלב במאה שערים, בו היה אמור להתקיים כנס מחאה על הפגיעה בכבודם של רבני ברסלב בהם המשפיע הרב משה קרמר שיצא נגד הרב ברלנד: "הם גם לא בוחלים בשום שקר וכזב בכדי להוסיף שמן ודלק לתבערת המחלוקת וחדשים לבקרים הם ממציאים שקרים וכזבים ומפיצים לכל עבר, ואחרון הכביד, כאשר, ברוך ד', לא הצליחו במזימתם, להפוך את בית הכנסת ברסלב המרכזי שבמאה שערים בירושלים, ה'שול', למגרש המחלוקת שלהם, וזאת אחרי שגבאי בית הכנסת עמדו במשך יממה בעוז וגבורה לא לתת להם בשום אופן את הרשות לערוך את ה'כנס' בתוככי ה'שול', והם, בשפלותם ופחזותם כי רבה, החליטו אומר לא לשמוע בקול הגבאים, ובעזות מצח הם הכינו מבעוד מועד 'חברת אבטחה' והכניסו עשרות ערבים פורעים בשעות הערב לתוככי ה'שול' בכדי לשמור ולהבטיח שאנשי ר' לייזר לא יוכלו להיכנס ולהשתתף בעצרת מחאה כמצוות רבם".

תקיפת הרב קרמר (מצלמות אבטחה)

"כאשר האנדרלמוסיה פרצה, ואותם ערבים פורעים הפכו למשך דקות ארוכות את בית הכנסת לבהלה ולשיממון, שברו שולחנות וספסלים, כאשר כל הסידורים וספרי הקודש מתגלגלים להם על הרצפה... והכל במטרה לשים אותם על המדרגות מול הדלתות בכניסה לבית הכנסת בכדי להקשות ולמנוע כניסתם של אנשי ר' לייזר לתוככי ה'שול'... הם מנסים בכל כוחם להפוך את הקערה על פיה ולצעוק כ'קוזק הנגזל' כאילו ואת כל האנדרלמוסיה הזאת אנשי ר' לייזר חוללו".

לסיום, הרב פרנק מתייחס לטענות לאלימות מקרב תומכי הרב ברלנד: "כל השמועות אודותיו שמדובר ב'גברא אלימא' הרי גם זה מגיע מתוך מתנגדיו ושונאיו. ותאר לעצמך לרגע מה היה קורה בכל מסגרת חסידית או ליטאית אחרת, כדוגמת גור, ויז'ניץ סאטמר וכיוצא בזה, אם היו קמים שם קבוצה קטנה ושולית נגד הרבי והרב של הקבוצה והחסידות בביטויים שפל ים ונבזים ובמעשים קשים מנשוא כפי שקורה מול עינינו נגד ר' לייזר".