אאא

מהפיכת שילוב חרדים במשרות בשירות המדינה בהובלתו של יו"ר ועדת הכספים חבר-הכנסת משה גפני נמשכת.

בנציבות שירות המדינה הושלם בימים אלו הקמתו של מאגר סטודנטים חרדים על מנת שיוכלו להסתייע בו בכדי לאייש משרות ממשלתיות.

באגף בכיר לבחינות ומכרזים שיגרו מייל מיוחד למנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה השונים כמו גם בבתי חולים וגופים ציבוריים בו הם מציעים לבחור בסטודנטים חרדיים מהמאגר שייצא אל הפועל בעוד מספר ימים.

במכתב ששוגר נאמר כי "בתאריך ה-27.07.2016 פורסם על ידי אגף בכיר בחינות ומכרזים מכרז מאגר לסטודנטים/ות חרדי/ות במסגרת החלטת ממשלה 869 הנוגעת לקידום המלצות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה. מאגר זה מהווה הנחת אבן דרך ראשונה ליישום החלטת הממשלה.

"יחידת הגיוס באגף בכיר בחינות ומכרזים השקיעה חשיבה ועשייה רבה באפיון הליכי המיון ובבניית תהליך הקליטה באמצעות המאגר. אנו מאמינים כי תהליך קליטת סטודנטים/יות חרדים/ ות באמצעות המאגר יתרום רבות לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה ויהווה את שער הכניסה הראשון בעבור אוכלוסייה זו לשירות".

עוד נאמר כי "במקביל להקמת המאגר, משרד הכלכלה בשיתוף אגף בכיר בחינות ומכרזים, מקימים בימים אלה תכנית הכשרה לשירות המדינה עבור המועמדים/ות שייקלטו במשרות סטודנט/ית במשרדי הממשלה באמצעות המאגר וזאת כמתחייב מהחלטת הממשלה (סעיף 4ד).

"יצוין, כי תנאי ההעסקה יהיו כקבוע למשרות סטודנט/ית לפי ההסכם הקיבוצי, אשר מגדיר מי הוא "סטודנט/ית" לצורך העסקה ותנאי ההעסקה בשירות המדינה (ראו פרק משנה 24.15 לתקשי"ר)".

המאגר יהיה זמין לאיוש משרות סטודנטים חרדים לכלל משרדי הממשלה החל מיום אראשון הקרוב, 19.02.17.

בקרב הסטודנטים החרדים שוררת קורת רוח רבה על פרסום המאגר בתקווה שהדבר יוביל למהפכה של ממש. מהיום אין יותר תירוצים ואנו מקווים לראות בקרוב עובדים חרדים במשרות ציבוריות ובמשרדי הממשלה השונים.