אאא

בקרב יהודי תוניס נהגו ביום חמישי של פרשת 'יתרו' - מחר, לערוך סעודה לכל הילדים עם כלים קטנים ומאכלים קטנים וכן לאכול יונים בסעודה זו וקוראים לה "סעודת יתרו". בנוסף, הם לא אומרים אומרים תחנון ביום זה.

כמה טעמים נאמרו לסעודה זו:

א. על שם מה שנקרא בפרשה זו ויקח יתרו חתן משה עולה וזבחים לאלוקים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני האלוקים [אגב להרבה מפרשים סעודה זו היתה סעודת המילה של יתרו].

ב. כיון שהייתה מגפה בר מינן בתוניס ופסקה בשבוע זה של פרשת יתרו ומגפה זו היתה בילדים רכים בר מינן לכן עושים סעודת הודיה לה' ויש אומרים שריפאו אז את הילדים בבשר יונים ולכן אוכלים יונים.

ג. בספר ברית כהונה להגאון ר' משה כלפון הכהן כתב שהטעם הוא כיון שבפרשה זו נזכרה התגלות אורו יתברך על הר סיני ונתינת עשרת הדברות שכלול בהם תרי"ג מצוות כמו שכתב רס"ג ולכן לזכר שמחת התורה שקיבלנו בהר סיני עושים סעודה זו.

ד. לכבוד הילדים הקטנים שמתחילים להבין את עשרת הדברות לראשונה בבהכ"נ.

בסעודה זו אומרים דברי תורה וכן שרים פיוטים ויש דף מיוחד הנקרא וורקת יתרו [דף יתר ו]שבו משננים הילדים את ברכות הנהנין ברכות התורה עשרת הדברות ברכת המזון לנערים וקריאת שמע שעל המטה.