אאא

לאחר שבימי בין הזמנים והחופשה האחרונים התקיימו בריכוזים החרדיים ערבי שירה שונים בצביון שלדעת הרבנים אינו ראוי לבחורי הישיבות והדבר הפך לתופעה של ממש, יזמו כמה מראשי הישיבות מכתב של גדולי הפוסקים המפורסם הבוקר (ו') ב'יתד נאמן' הקורא באזהרה גדולה לאסור את אותם ערבי שירה באיצטדיונים בשיתוף זמרים ש
אין רוח חכמים נוחה מהם".

על המכתב חתומים הגר"י זילברשטיין חבר מועצת גדולי התורה ורבה של רמת אלחנן, הגרש"ז אולמן אב"ד מודיעין עילית ודיין בבית הדין של הגר"ש ואזנר, הגר"ש רוזנברג ראב"ד בית הדין בני ברק, הגר"י גנס והגר"י סילמן.

זה נוסח המכתב:

"אזהרה גדולה

הנה לאחרונה קמו יזמים עסקיים אשר באמתלות שונות , מקיימים אירועים בסגנון "ערבי שירה" באצטדיונים ובמקומות שונים, בשיתוף מזמרים שאין רוח חכמים נוחה מהם ומהמונם.

דבר זה הוא בכלל "ערבי שירה" שכבר נאסרו באיסור גמור ע"י כל גדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א, אפילו כשנעשים בהפרדה – לגברים בלבד.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הניסיון הוכיח על גודל ההיזק עומק הרדידות וההפקרות המצויה בהם.

מה עוד, רבה המכשלה, שתחת אצטלאות שונות מופעים באירועים אלו אישים ודמויות קלי דעת המנוגדים באופיים לדרך התורה והישיבות וביותר שאירועים מעין אלו מכניסים רוח זרה מהרחוב, של הוללות אלילות וריקנות, סכנתם גדולה וזה בסתירה לדרך התורה הק', צעירי הצאן שומעים הגיגיהם נוהרים אחר הבליהם ולב מי לא ידאב.

שליחותיהו דקמאי קא עבדינן, לחזק את הדבר ולהודיע בשער בת רבים על חומר העניין, פונים אנו בזאת אל המארגנים והיזמים העומדים מאחורי אירועים אלה, הסירו ידיכם מבני הישיבות הקדושות ומהצעירים השתולים בחצרות בתי ד'. "אל גיל כעמים", לא דרכינו דרכם, אנא אל תכניסו מושגים ותרבויות זרות היישר אל תוך היכלי התורה ומבצרי היראה שהם מקומות המקדש בדורנו.

לבני הישיבות הקדושות וכלל ציבור יראי ד' אנו קוראים - הדירו רגליכם ממקומות כאלו, אשר הוא בכלל הכתוב "אשרי האיש שלא הלך בעצת" וגו'.

נזכה שיקוים בכם המקרא שתולים בבית ד' ובחצרות אלוקינו יפריחו וגו'

ונהיה אנחנו וצאצאינו ... כולנו יודעי תורתך. אמכי"ר 

בברכת התורה ולומדיה".