אאא

בחודש האחרון, עם אשפוזו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא שטיינמן, החלו תלמידי כיתות ז' וח' בת"ת "באר יהושע" בבני ברק, במבצע לחיזוק הלימודים.

הילדים הקימו את מפעל המשניות, כאשר כל ילד הנבחן משנה אחת מתוגמל במספר גוגואים (גרעיני משמש).

בשביל לעמוד בסכומים הנדרשים פתחו המארגנים במבצע גיוס גוגואים, כשמבצע הגיוס הוא לא פחות מאשר "תפילת גדולי ישראל על תורמי המפעל".

במנשר שהופץ בין הילדים נאמר כי כל תורם יזכה לברכת הגרא"י קרליץ שהינו המנהל הרוחני של הת"ת.

התורם 40 גוגואים יזכה לברכת הגאון רבי חיים פיינשטיין ראש ישיבת "עטרת שלמה".

התורם 50 גוגואים יזכה לברכתו של הגאון רבי דוב לנדו ראש ישיבת "סלבודקה".

התורם 60 גוגואים יזכה לברכתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

בעקבות ההבטחה לברכות הפכה היוזמה במהירות להצלחה כאשר הילדים התחזקו בלימוד התורה לרפואת מרן ראש הישיבה.