אאא

העם היהודי בארץ ובתפוצות מתאבל על פטירתו של הגאון הצדיק רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל, רבה של רמת השרון, והוא בן 93 בפטירתו.

בשנה האחרונה, מאז עבר ניתוח, התקשה הגר"י אדלשטיין בדיבור, ותקשר עם תלמידיו וההמונים ששחרו לבקש את ברכתו, באמצעות פתקים עליהם כתב את דבריו.

הבוקר, שעות ספורות לפני פטירתו, ביקש ממקורבו ללמוד איתו את הדף גמרא האחרון של מכות ותיכנן לעשות סיום. מקורביו מספרים כי אמר שהולך להיות "גזירה נוראה".

הפתק האחרון
הפתק האחרון

הפתק האחרון שכתב, הבוקר עסק גם הוא בנושא. "לעיין היטב בעמוד האחרון של מסכת מכות ולעשות הדרן", כתב הגר"י זצוק"ל, "השי"ת ישמור שתעבור הסכנה".

באחד הפתקים הראשונים שכתב, התייחס הגר"י זצ"ל לקושי בדיבור, וכתב: "מן השמים קבלתי פרס חשוב תענית דיבור".

לפני כשנה, אחד מתלמידיו נכנס לחדרו בבית החולים ושאל אותו במה אפשר להתחזק לרפואת הרב. ענה לו הגר"י כי יש להתחזק בבן אדם לחבירו. "כל אדם יחפש בעצמו בעיקר בבן אדם לחבירו", כתב הרב על גבי דף.

בחודש אלול האחרון, הגיע כ"ק האדמו"ר מצאנז לביקור מיוחד אצל הגר"י אדלשטיין, ששהה בנתניה. השיחה, התנהלה גם היא בכתב.

בתחילת השיחה, כתב הרב לאדמו"ר כי יש לו הרבה הכרת הטוב אליו על זמן שהותו בנתניה לאחר הניתוח. האדמו"ר אמר לרב ש"רבים צריכים לו" וביקש ברכה מיוחדת לקראת השנה החדשה.

"אני מרגיש לא נעים שהרבי טרח לבוא לכאן, ויישר כח. לבי מלא הכרת הטוב לכת"ר ולכל הציבור בקרית צאנז שעזרו לי הרבה", כתב הרב אדלשטיין לרבי מצאנז. בהמשך כתב: "שמעתי ממורי הרב דסלר שמבקשים שיתן לו הקב"ה סייעתא דשמיא להתעלות ברוחניות, ויזכה לכתיבה וחתימה בזכות זה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בפתק נוסף כתב הרב אדלשטיין: "ברמת השרון היה יהודי שבא ממדינת בוקובינה אחרי השואה, ואמר לי בשם רבו (שכחתי מי), בפר' כי תבוא בביכורים אומרת המשנה אשכול שביכר כורך עליו גמי, ולמה נבחר חוט גמי, הלא יש כל מיני חוטים, אלא שזה יזכיר לו את הפסוק ג'דולים מ'עשי ה'".

מספר ימים לאחר מכן, ערב ראש השנה, התקיימה חלופת מכתבים בין מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי לגאון רבי יעקב אדלשטיין.

המכתב של מרן הגר''ח קנייבסקי
המכתב של מרן הגר"ח קנייבסקי

מרן הגר"ח קנייבסקי כתב לגר"י אדלשטיין: "בס"ד ברכת שנה טובה לר' יעקב בן מרים אדלשטיין וכוח"ט בסשצ"ג בבריאות הגוף והנפש ואריכות ימים ושנים טובות. חיים קנייבסקי".

הגר"י זצוק"ל, השיב וכתב: "ברך לקחתי וברך לו אשיבנה למען כבוד ר' חיים בהגר"י קנייבסקי היו לכתיבה וחתימה טובה. הכו"ח יעקב בההצ"י אדלשטיין".

מכתב התשובה של הגאון הצדיק זצ''ל
מכתב התשובה של הגאון הצדיק זצ"ל