אאא

מנתוני משרד החינוך שנחשפים היום (ראשון) עולה, כי מאז כניסת המפלגות החרדיות לממשלה, לפני יותר משנתיים, נרשמה עלייה חדה במספר הרשומים כאברכים במדינת ישראל.

על פי הפרטים שנחשפו ב'הארץ', מדובר עלייה חדה של 16 אחוז, מה שמשקף זינוק שהוא כפול מקצב הגידול של הציבור החרדי. למעשה, בחלוקה לשנים, זוהי עליה של 8 אחוז בשנת 2015 ועליה נוספת של כ-7 אחוז בשנת 2016.

זאת ועוד, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שיעור הנשים החרדיות העובדות נעצר על כ-73%, ושיעור הגברים העובדים רשם עלייה מזערית, מ-51.2 אחוז ב-2015 ל-51.7 אחוז ב-2016. לגבי הנשים זהו שינוי מגמה, לאחר עלייה מתונה בשנים האחרונות בשיעור הנשים החרדיות העובדות.

וזהו מספר האברכים, על פי נתונים רשמיים של משרד החינוך, כפי שפורסמו ב'הארץ' - באלפים:
בשנת 2012 – כ-71 אלף.
בשנת 2013 – כ-67 אלף.
בשנת 2014 – כ-65 אלף.
בשנת 2015 – כ-70 אלף.
בשנת 2016 – כ-75 אלף.


וזוהי החלוקה, באחוזים, של שיעור השתתפות הציבור החרדי בשוק העבודה, לפי הלמ"ס:
גברים:
בשנת 2012 – 45.9 אחוז.
בשנת 2013 – 44.5 אחוז.
בשנת 2014 – 45.5 אחוז.
בשנת 2015 - 51.2 אחוז.
בשנת 2016 – 51.7 אחוז.

נשים:
בשנת 2012 – 65 אחוז.
בשנת 2013 – 69.2 אחוז.
בשנת 2014 – 70.8 אחוז.
בשנת 2015 - 73.1 אחוז.
בשנת 2016 - 72.8 אחוז.

היום (ראשון), כפי שפורסם, אישרה הממשלה תוספת של יותר מ-50 מיליון שקל לתקציב הישיבות ב-2017, מה שהעמיד אותו על שיא של כל הזמנים עם 1.224 מיליארד ש"ח. מיהדות התורה נמסר, כי התקציב שאושר יהיה קבוע מדי שנה בשנה, והממשלה התחייבה לכך כחלק מההסכמים הקואליציוניים.

בהקשר זה יש לציין, כי עד שנת 2012 אז נכנסה 'יש עתיד' לממשלה במקום המפלגות החרדיות, עלה בדרך כלל מספר האברכים בקצב שנתי קבוע של כ-4 אחוז, ובשנים 2013-2012, כש'יש עתיד' הובילה קיצוצים בתקציבים לציבור החרדי, צנח מספר תלמידי הישיבות והכוללים בשיעור חד של 8 אחוז.