אאא

המקובל רבי גמליאל הכהן רבינוביץ הגיע אמש (שני) להתברך במעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

במהלך ביקורו שאל הגר"ג את מרן הגר"ח על מה שכתוב בשו"ע הרב ואף המ"ב מביא את זה בהקדמה להלכות תלמוד תורה, שמצוות תלמוד תורה כנגד כולם זה רק במידה ולומדים הלכה למעשה, ולמעשה היום רוב הלימוד בכוללים ובישיבות זה לא הלכה למעשה, האם תקף בזה הציווי של ותלמוד תורה כנגד כולם?

מרן הגר"ח השיב ואמר: "כשיושבים ולומדים כל הזמן זה עצם קיום מצוות תלמוד תורה הלכה למעשה, ולכן בכל מצב תלמוד תורה כנגד כולם".

לאחר מיכן בירכו הגר"ח בחמימות שימשיך להגדיל תורה.