אאא

הסיפור שמסעיר את חסידי המקובל: הבוקר (שני), תמר, נכדתו של המקובל רבי דב קוק, רצתה לעשות תסרוקת לאחותה הקטנה בת ה-4, אך נר דולק שעמד בסמוך, הביא להצתת השיער בעת שהיא התיזה עליו חומר לשיער.

האש, כבר אחזה בשיער של הילדה הקטנה, כאשר הנוכחים מיהרו עם הילדה לכיוון הכיור, שם שטפו את ראשה במים עד שהאש כבתה ובחסדי שמים לא נגרם לילדה אפילו לא כוויה אחת.

כשסיפרו זאת לרב דב קוק, הוא הגיב ואמר כי "כל זה מחמת הלימוד תורה ביום הפורים ומצווה לפרסם זאת".

הרב דב קוק מספר על הנס (באדיבות המצלם)

תמליל דברי הרב דב קוק: "פורים שמח לנו ולכל ישראל - פורים כפול, היה כאן מעשה שכדאי לפרסם אותו.

"כידוע שהתלמודי תורה אינם לומדים בפורים ברוב הארץ, וזה לא כל כך טוב, עדיף שילמדו משהו אפילו שעה אחת. היום בתלמודי תורה י"ד וט"ו אדר הם יומא דפגרא.

"הרב אלישיב זצ"ל זיע"א, בפורים היה לומד במאמץ הגדול ביותר, ראו עליו מאמץ ועמל התורה גדול ביותר יותר מכל השנה, מחמת שבפורים הוא זמן של 'קיימו וקבלו' עכשיו מקבלים תורה מרצון, לכן ראו עליו מאמץ עצום ללמוד תורה יותר.

"היום בעוונותינו לא בי"ד ולא בט"ו לומדים בתלמודי תורה ותשב"ר בטלים מן התורה. בטבריה אף-על-פי שיום פורים הוא יומיים (מחמת שהים ספק חומה), היום למדו תורה בתלמוד תורה אף על פי שבכל מקום זה יומא דפגרא, משעה 9 עד שעה 10 קיימו לימוד.

"ומהלימוד הזה ראו נס ממש בבית של מנהל התלמוד תורה הרב רפאל, בשעה תשע וחצי בבוקר לקחה האחות הגדולה תמר (ספריי) ורוצה לעשות תסרוקת לאחותה שכבת ארבע, היה שם חומר דליק ונתפסו כל השערות באש, האישה שהייתה שם נכנס להיסטריה, האמא צעקה כל הילדה עולה באש, דחפו את הילדה לכיור ושטפו את זה במים, והילדה יצאה ללא כוויה אחת ויצאה לאכול תפוז...

"זה קרה בדיוק באותו זמן שלמדו בתלמוד תורה משעה 9 עד שעה 10.

"ישמע חכם ויוסיף לקח, זה מעשה טרי שמחייב מאוד. אני לא יודע עד כמה כבר ישמעו את זה ביום הפורים הזה, אבל זה נפקא מינא ליום פורים הבא, אבל זה מחייב אותנו גם ליום שישי להוסיף עוד קצת בלימוד התורה, להוסיף עוד מעט לימוד תורה...".