אאא
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
קריאת המגילה בסאדיגורא (צילום: בעריש פילמר)
קריאת המגילה בסאדיגורא (צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
קריאת המגילה בספינקא (צילום: בעריש פילמר)
קריאת המגילה בספינקא (צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
משתה היין בספינקא גני גד (צילום: בעריש פילמר)
משתה היין בספינקא גני גד (צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
טיש משתה היין בחצר רבי אלימלך בידרמן (צילום: בעריש פילמר)
טיש משתה היין בחצר רבי אלימלך בידרמן (צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
משתה היין בחצר ספינקא (צילום: בעריש פילמר)
משתה היין בחצר ספינקא (צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
משתה היין בחצר טמשוואר (צילום: בעריש פילמר)
משתה היין בחצר טמשוואר (צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
משתה היין בחצר אלכנסדר (צילום: בעריש פילמר)
משתה היין בחצר אלכנסדר (צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
משתה היין בחצר חוג חתם סופר (צילום: בעריש פילמר)
משתה היין בחצר חוג חתם סופר (צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
משתה היין בחצר ספינקא בני ברק (צילום: בעריש פילמר)
משתה היין בחצר ספינקא בני ברק (צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)
(צילום: בעריש פילמר)