אאא

שבוע לפני חג הפסח - זמן יציאת מצרים - פורסם השבוע על תגלית חשובה באתר המורשת העולמי של אונסק"ו, נקרופוליס דחשור שבמצרים. הארכיאולוגים שעבדו באתר גילו בחפירות חלקי מבנה פנימי של פירמידה במצב די טוב.

מחמוד עפיפי, ראש מחלקת מצרים העתיקה במשרד העתיקות, הודיע על הממצא המוגדר כחשוב וציין כי כעת נערכות חפירות נוספות בכדי לחשוף חלקים אחרים של הפירמידה.

על פי ההודעה והצילומים, במבנה מסדרון המוביל אל פנים הפירמידה, נכללים כמה חדרים. באחד מהחדרים נמצאה אבן בהט ועליה חרוטות עשר שורות בכתב חרטומים, שלפי שעה לא ברור מה תכנם.

בנוסף נבדק כעת איזו מלכות מצרית הקימה את הפירמידה. לחוקרים ברור כי היא שימשה לקבורת המלכים, ואפשר שמלכי מצרים המוזכרים בתורה הם אלו שקבורים בפירמידות אלו.