אאא

רגע לפני ליל הסדר, בו אנו מצווים על מצוות "והגדת לבנך", ליקט "כיכר השבת" את הנהגותיהם של גדולי ישראל • מי מניח את ספרו על השולחן? מי מתנגד לגניבת האפיקומן

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן

את ימות חג הפסח היה עושה במשך שנים רבות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בבית בנו הגאון רבי משה שטיינמן בשכונת עזרת תורה בירושלים.

בשנים האחרונות שוהה ראש הישיבה במעונו שבבני ברק ובנו הגר''מ יורד עם כל בני משפחתו לשהות עם מרן ראש הישיבה בימי החג.

מרן ראש הישיבה אינו מקפיד לשרוף בעצמו את החמץ ואינו מהדר להותיר מן החמץ לצורך כך, רק אם נותר חמץ ברשותו שולח מרן את אחד ממקורביו לקיים המצווה. שנה אחת אירע ולא נותר ברשותו ולו פירור חמץ, אחד ממקורביו העלה בפניו רעיון להקנות לו כזית חמץ לצורך קיום המצווה אך מרן אמר כי מעיקר הדין אין בכך צורך כיון שהמצווה היא רק עבור מי שיש לו חמץ ברשותו אך מי שאין לו לא מצינו שצריך לקנות חמץ עבור זה.

בערב פסח בין הערביים נוהג מרן לומר את 'סדר הקרבת הפסח'.

בתפילת מעריב שבליל יום-טוב ראשון בו נוהגים לומר את ההלל מקפיד מרן שייגש לפני העמוד חזן מיוצאי פולין לומר את ההלל בברכה והוא מוציא את הציבור בברכת ההלל זאת משום שמנהג בית בריסק הוא שלא לומר את ההלל בברכה.

מידי שנה מורה מרן הגראי"ל שיניחו על שולחן הסדר את אחד מספרי 'אילת השחר' שיצא לאור בשנה החולפת, באומרו כי מצינו שיש לעטר את השולחן בכלים נאים.

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי

מרן הגר"ח קנייבסקי עורך מידי שנה סיום ש"ס בבלי וירושלמי בערב פסח כמנהג הבכורים לערוך סיום מסכת. בסוף זמן אכילת חמץ ובתחילת זמן הביעור יורד מרן הגר"ח קנייבסקי מתחת לביתו לשרוף החמץ, שב לביתו ומתחיל מחדש את התלמוד הבבלי והירושלמי כשלומד את שמונת הדפים הראשונים ממסכת ברכות בכל אחד התלמודים.

מרן נוהג ללבוש שטריימל בעריכת הסדר, ומקפיד לאכול ל"מרור" חזרת מיוחדת מרה במיוחד כשבערב החג מגיע רופא בכדי לבדוק ולמדוד את הכמות אותה מרן יכול לאכול וזאת בשל החריפות היתירה.

נכדיו מספרים כי הסבא מתנגד בנחרצות לגניבת האפיקומן ואומר תמיד בשם אביו מרן בעל הקהילות יעקב ה"סטייפלער" זצ"ל, שלא מחנכים את הילדים לגנוב.

ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן

ליל הסדר, לילה שכולו חידושים הוא אצל ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון חכם שלום כהן ברובע היהודי בירושלים. מתחילת הסדר ועד סופו מאריך הגר"ש בחידושים, "יש לו פירושים בלי סוף", אומר ר' יהודה חזן, חידושים עתיקים. דבר מצוי אצלו בליל הסדר להזכיר חידושים עתיקים ולומר, "זהו חידוש ששמעתי מלפני חמישים שנה".

חידושיו בהגדה של פסח נמשכים שעה ארוכה ובני הבית, בניו, חתניו ונכדיו, יושבים קשובים ודרוכים לשמוע את מוצא פיו ואמרותיו הנפלאות, כשכמעט על כל מילה בהגדה יש לו חידוש מיוחד.

מראהו של ראש הישיבה בליל הסדר, זוהי תחושה מיוחדת של התעלות, על פניו נסוכה שמחה מיוחדת, "תחושה שלא רואים אותה כל השנה, רק פעם בשנה, בליל הסדר, רבינו לא איתנו, הוא נמצא בעולמות אחרים, גבוה גבוה", כולו נסוך קדושה ככהן גדול בעבודתו.

מידי שנה היו מגיעים בניו חתניו ונכדיו לשולחן החג, לאחר פטירת הרבנית ע"ה, ליל הסדר נערך בצורה יותר מצומצמת. בחול המועד נוהג הגר"ש לערוך ברכת כהנים בכותל המערבי, ולאחמ"כ תלמידיו הרבים עולים להקביל את פניו בביתו בעיר העתיקה, השנה צפוי מרן להשתתף ב"הקבלת פני רבו" באיצטדיון טדי בירושלים מטעם תנועת "אל המעיין".

הגאון רבי גרשון אדלשטיין

תלמידיו של ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין מספרים כי ראש הישיבה משתדל לטרוח בהכנת החרוסת בעצמו בערב יו''ט כדי ליטול חלק במלאכת הכנת הסדר בעצמו ולא על ידי שליח.

על שולחנו של ראש הישיבה מיסב בנו הגאון רבי בצלאל אדלשטין ראש ישיבת 'אהבת אהרן' עם בני משפחתו, יחד עמם מזמין הגרי"ג בחורים שאין להם משפחה בארץ או שהוריהם אינם שומרי תורה.

במהלך הסדר קורא הגרי"ג מנוסח ההגדה ומבאר כל קטע וקטע. באמירת עשר המכות מאריך ראש הישיבה בתיאור המכות כפי המובא במדרשים שונים עד אשר מתקרבת שעת חצות אז ימהר להספיק באכילת הסעודה והאפיקומן ולאחריהם שב ראש הישיבה לספר את ניסי ה' בימים ההם ואומר כי עיקר מצוות הלילה הוא בסיפור יציאת מצרים ולא רק באמירת פלפולים.

האדמו"ר מויז'ניץ

בליל חג הפסח לאחר תפילת ערבית נכנס האדמו"ר מויז'ניץ אל היכל בית המדרש שם ערוך שולחן ליל הסדר ברוב פאר והדר. השנה יערך הסדר בבית המדרש הזמני בעקבות בניית הבית מדרש הענק.

האדמו"ר עטוי בליל הסדר בקיטל וחובש את כיפת הכסף שהינה בירושה מסביו בעל האמרי חיים זצ"ל מכריז בקול "קדש" ובהמשך אומר את נוסח ההגדה בהשתפכות הנפש.

את שאלות "מה נשתנה" אומרים כל הצאצאים והנכדים לחוד ויחד במקהלה. בויז'ניץ נהוג לגנוב את האפיקומן כשבדרך כלל העושה זאת הינו אדם הזקוק לישועה ועל פי המקובל הבטחת הצדיק לעולם אינה שבה ריקם ובתמורה לברכה מחזיר החסיד את האפיקומן לרבי. לאחר הסעודה בשולחן עורך מגיעים אלפי חסידים שסיימו את עריכת הסדר בביתם להצטרף לסדר של הרבי.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף

בשנים האחרונות נוהג הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף לערוך את שולחן ליל הסדר בביתו שבשכונת סנהדריה בירושלים, כאשר את תפילות החג מתפלל הראשון לציון בבית הכנסת "אור חביב" הסמוך.

בשעת אמירת ההגדה מרבה הראשל"צ בחידושים וביאורים על הכתוב, דברי תורה אותם ינק מתורתו של אביו זיע"א, על שולחנו מונחת הגדה של פסח "חזון עובדיה" מהדורה ראשונה ועתיקה, כשלדברי מקורביו הראשון לציון בחביבותו הידועה משתף את הילדים בחידושים רבים וסיפורים נפלאים אשר אירעו לאבותינו במצרים, כאשר כל אחד מבני המשפחה נקרא אחר כבוד לקרא קטע מההגדה של פסח בניגון מיוחד, וכך ליל הסדר נמשך אף לאחר חצות כשבני הבית מרותקים לסיפור יציאת מצרים מפיו של הראשון לציון השופע בחידושים וביאורים מיוחדים.

על שולחנו מקפיד הגר"י שיהיו מונחים הכלים המשובחים והמפוארים ביותר כפי ההלכה. בצהרי יו"ט ראשון של פסח שם פעמיו הראשל"צ לעבר בית הכנסת מוסאיוף אל השיעור המרכזי העוסק בעניינו של יום, אליו נוהרים מאות רבות מכל רחבי האזור ומקיימים בעצמם "חציו לכם חציו להשם".

האדמו"ר מצאנז

חג הפסח אצל כ"ק האדמו"ר מצאנז מעניק תחושה מיוחדת של "מלך ביופיו" אצל חסידי צאנז מכל הארץ המגיעים לנתניה. בליל החג לאחר התפילה מחלק האדמו"ר מצות לכל המשתתפים אצלו בליל הסדר.

בצאנז נוהגים להסב לליל הסדר אצל הרבי כל הזוגות הצעירים שנישאו בשנה האחרונה וכן אלמנות המוזמנות אישית על ידי בית האדמו"ר.

בליל הסדר יושב הרבי על ספה מיוחדת כשהוא עטוף בטלית במשך כל עריכת הסדר, בהסיבה נשכב האדמו"ר על הספה בצורת שכיבה מלאה. נכדי האדמו"ר נוהגים לאחר ה-4 קושיות לומר "מה נשתנה פלפול".

נכדות האדמו"ר עד גיל 12 גם שואלות את הקושיות באוזני הרבי. בצאנז, על פי מנהג אבי השושלת בעל ה'דברי חיים', לא נוהגים לגנוב את האפיקומן בהטעימו שאין לחנך את הילדים בליל קדוש זה למעשי גניבה.

ליל הסדר מסתיים בדרך כלל לקראת השעה 4:00 לפנות בוקר כששעה אחרי חצות נוהרים תושבי הקריה שכבר סיימו את הסדר בביתם לחזות בליל הסדר של האדמו"ר. במהלך ליל הסדר אומר הרבי דברי תורה רבים כשצוות של 4 אברכים תלמידי חכמים ממונים על סימוני הקטעים של הדברי תורה למען יזכרו ויוכלו להעלותם על גבי הכתב.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

חבר המועצת הגאון רבי שמעון בעדני

על חג הפסח אצל הגאון רבי שמעון בעדני, חבר מועצת חכמי התורה, מספר לנו ר' יהודה חזן מקורבם של גדולי ישראל, "את שולחן ליל הסדר במחיצתו של הגאון רבי שמעון בעדני ממלאים מידי שנה אורחים רבים, בניו, חתניו, נכדיו וניניו. אך בעיקר מקפיד הגר"ש לארח בדרך קבע על שולחנו בעלי ובעלות תשובה אשר יוצאים מלילה זה חדורים באמונה ויראת שמים טהורה, ועם מטען של חיזוק למשך השנה כולה".

פניו של הגר"ש בליל הסדר יוקדות ומאירות, את השמחה הנסוכה על פניו חשים כל בני הבית, כסאו גדול ומפואר כשבצידו השמאלי כריות מיוחדות להסבה כראוי, מראהו כבן חורין אשר כל ימיו בתורה, בראשו עטור כיפה גדולה ומיוחדת, אשר קיבלה במתנה מראש הישיבה הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, ועל כן רוחש הוא לה חביבות גדולה ולובשה במהלך הלילה, מראהו לבושו כמלאך ה' כאשר הואלבוש בחלוק לבן ומיוחד ללילה הקדוש הזה.

במהלך קריאת ההגדה נוהג הגר"ש בעדני לעצור מידי פעם קצת ולהסביר בטוב טעם את הפירוש בהגדה וסיפור יציאת מצרים, וורטים לא נאמרים במהלך קריאת ההגדה, אלא רק בסעודה, אז זוכים המסובים לשאול את הסבא הגדול שאלות הקשורות לסיפור יציאת מצרים כשהגר"ש משיבם במתינות רבה, וכך נוהג רבינו לשתף את כל הנכדים והנכדות במהלך סיפור יציאת מצרים.

בקריאת ההלל נוהג הגר"ש כמנהג התימנים, שבעל הסדר קורא חצי פסוק, והמסובים אומרים הללויה, כך גם הגר"ש קורא וכל המסובים עונים אחריו הללויה בנעימה. לגבי גניבת האפיקומן, בסיום הסדר בשעת אכילת האפיקומן, מחביא הגר"ש בעדני את האפיקומן מאחוריו, ואחר כך, המוצא את האפיקומן מחלק אותו לפי הסדר בפני המסובים.