אאא

תכנית ההקפאה של ראש הממשלה ממשיכה להסעיר את הארץ, הפגנות סוערות החלו להתקיים אמש במספר מקומות ברחבי הארץ. למרות מזג האוויר הסוער הציבור יצא להפגין, ו'הכתום', כך נראה, מתחיל לחזור לעיניים.

אולם במתנחלים לבד לא די. על הדרך מסתבר, היה גם מי שרצה לרתום למאבק את הציבור החרדי, זה שלקה בהקפאה הזו, לא פחות מאחינו המתנחלים. ומאבק מתנחלים פירושו כידוע הפגנות ועוד הפגנות. כך – חשבו היוזמים, יצא הציבור החרדי להפגין כמו שרק הוא יודע, ואז לבטח יופשרו ההקפאות.

קבוצת אברכים מקרית ספר נטלו איתם מספר חסידים מביתר, ועוד רגע קט והחרדים היו מחליפים את מיתוגם הנצחי, השחור לכתום בוהק. דבר שמשתלב טוב עם כתום הלהבות שילחכו את הפחים האומללים של ביתר וקרית ספר.

אולם בשונה מירושלים שם כל איש על אי הישר בעינו יעשה הפגנה, כאן החליטו האברכים המארגנים לגשת לפני הכל לקבל את אישורו ואולי אף את חתימתו של הגראי"ל שטינמן למהלך הנועז.

באו המארגנים לפני מרן הגראי"ל ופרשו לפניו הצדדים ואת רעיון ההפגנה, הגראי"ל אשר ידע והכיר את כל סיפור פרשת ההקפאה על בוריו, לאחר שבמוצ"ש ישב אצלו ח"כ משה גפני כמעט שעה תמימה, כשבמרכזה של השיחה עומד נושא ההקפאה [לצד עניינים נוספים כמו השינויים בחוק גיוס הבנות, ח. מ.].

לאחר שסיימו הבאים לשאת את דברם, קם הגראי"ל והחל לומר את דברו: "בזמן האחרון אנשים חושבים שעל כל דבר צריך לעשות הפגנה, הם עושים הפגנה על כל מה שלא מוצא חן בעיניהם. לא מבינים שהפגנה זה נשק, ובנשק לא משתמשים כל רגע. את הנשק הזה עדיף לשמור לדברים רוחניים או לחילופין כשזה חובת השעה ובאמת אין ברירה אחרת".

"וכי מי יקח על ראשו את ביטול התורה של האברכים שילכו להפגין? מישהו יודע לאן זה יתדרדר? סופו מי יישורנו? נראה לי שלא כדאי, לפחות לא בשלב הזה" הוסיף הגראי"ל באנחה.

הדברים יצאו מפי הגראי"ל ופניהם המארגנים חפו. בשקט הם נפרדו לשלום, וכך נסגר לו בטרם עת, "המטה החרדי לשלמות הארץ".