אאא

 

ליל שביעי של פסח הכריז המשב"ק בחסידות סקווירא, הרה"ח ר' דוד ברגר, כי כל מי שיקבל על עצמו גדר חדש יזכה להיות שותף ולכתוב אות בספר התורה שישמש את האדמו"ר באורח תדיר.

האדמו"ר מסקווירא שנודע במלחמתו העיקשת נגד פגעי הטכנולוגיה והסמארטפונים למיניהם, יצא אחר תפילת ליל שביעי של פסח מחדרו אל תוככי היכל ביהמ"ד הגדול בשיכון סקווירא, והגבאי הרה"ח ר' דוד ברגר מסר והכריז את ההודעה המיוחדת להפתעת קהל האלפים.

לדברי המשב"ק, המיזם נולד "במסגרת החיפושים אחר עצות ותחבולות כיצד לחזק ולהתחזק במאבק המר מול כוחות הרע המפציצים ללא הרף בארטילריה כבדה של סמארטפונים וטבלאטים ואפליקציות ורשתות חברתיות, עם כל השמות הנרדפים".

בהכרזה הודיע המשב"ק בשמו של כ"ק האדמו"ר מסקווירא, שכל אחד ואחד שיקבל על עצמו קבלה טובה בענייני סור מרע להתרחק מכלי הטכנולוגיה האסורים, וכן הנשים שתקבלנה על עצמן חיזוק בענייני צניעות, יוכל לקבל זכות של אות או תיבה בספר התורה החדש שייכתב ע"י כלל החסידים עם כל ההידורים האפשריים.

"קדושת ספר התורה", סבור האדמו"ר, "בכוחה להשפיע ולהפיח רוח חיים של יראת שמים בלבבות הנוטלים חלק בכתיבתו לדורות עולם ולנצח נצחים".

"מובא ב'מאור עינים' כי לכל יהודי יש שורש בתורה הקדושה", ציטט המשב"ק, "והתורה היא מקור הקדושה וההשפעות, ובוודאי ראוי שספר התורה ייכתב בזכות הקבלות טובות שיקבלו על עצמם אברכים, בעלי בתים, תשב"ר, וכל בני המשפחה, כולל בית יעקב אלו הנשים, וזו היא קיומה של התורה הקדושה".