אאא

ביום חמישי, אור ליום כ"ה בניסן, יום ההילולא ה-141 של מייסד וראש שושלת צאנז, הרה"ק בעל "דברי חיים" זי"ע, הגיעו אלפי חסידי צאנז מכל רחבי הארץ והתכנסו יחד בחצרו של כ"ק האדמו"ר מצאנז שבקרית צאנז שבנתניה, להתכנסות מרכזית וסעודת הילולא.

ההתכנסות המרכזית התקיימה בהיכל הגדול "היכל רוזנברג" בקרית צאנז שבנתניה, וכמסורתה השנתית היוותה ההתכנסות להתחזקות העדה הקדושה בדרכיו והליכותיו של בעל ההילולא, ובמרכזה ערך ממשיך השושלת, האדמו"ר מצאנז, את שולחנו הטהור לכבוד יום ההילולא, בו נשא משא תורני במשנת זקינו הקדוש בעל ההילולא והשמיע דברי התחזקות כשבין דבריו ייחד הרבי בקשה מעדת חסידיו להעתיר בתפילות עבור גיסו כ"ק האדמו"ר מזוויעהל ארה"ב רבי שלמה בן אסתר שיינא רחל אשר שרוי בחולשה ובמצב רפואי לא טוב.

את ההתכנסות פארו, אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות, זקני ונכבדי עדת חסידי צאנז, ובמהלכה נערך המעמד המסורתי "מעמד כבוד התורה", בו העניק כ"ק האדמו"ר מצאנז עטרות כבוד ל-53 בחורים עמלי-תורה מצויינים, העילית מבין רשת תלמידי הישיבות הגדולות של חסידי צאנז, אשר זכו לעמוד בהצלחה בכור המבחנים היסודיים על מאות דפי גמרא עם תוספות בעל-פה, זאת כפי שהנהיג כ"ק האדמו"ר מצאנז בעל 'שפע חיים' ו'דברי יציב' זי"ע להחזיר עטרה ליושנה ולהעניק תוארים רמים, תעודות "מורינו" ו"חבר" לתלמידים מופלגים.

53 הבחורים המצויינים נבחנו בעל-פה על יותר מ-600 דפי גמרא עם תוספות בעיון ובהבנה מעמיקה, ואלו יזכו לקבל תעודות הצטיינות והוכתרו בתואר "חבר". הם אף יזכו בפרסי עידוד יקרי-ערך, שיוענקו להם על-ידי "היכלי התורה והחסד" דחסידי צאנז, המנהלים את רשת ישיבות צאנז בארץ.

המשך הענקת התעודות תהיה ביום ההילולא של כ"ק האדמו"ר מצאנז זי"ע, ביום ט' בתמוז, וזאת על-פי צוואתו. ביום זה יוענקו תוארי "מורינו" לבחורים שנבחנו על 1000 דפים ויותר בעל-פה. לקראת סוף השנה גם יוענקו תעודות "צורבא מרבנן" לעשרות תלמידים מרשת הישיבות לצעירים של צאנז בארץ, שנבחנו על 300 דפים ויותר בעל-פה.

בסיום ההילולא עברו הקהל לברכת לחיים בפני האדמו"ר.