אאא

מכתב פתוח לקוראי כיכר השבת ואולי גם סגן אלוף דב פוברסקי, יראה אותו.

בכ"ט בניסן, ערב ראש חודש אייר, כתב סגן אלוף דב פוברסקי, כביכול - מכתב לבן דודו הרב נחום יברוב שליט"א, והוא רצוף שקרים, ואנסה לפרט אותם:

א. הרב נחום יברוב שליט"א לא קיבל את המכתב, ולא ידע עליו בכלל, וכשצלצלתי לשאול אותו, הבנתי כמה שקרים נוספים יש במכתב זה.

ב. כתבת שהסבא אלתר יהודה זצ"ל שלח את בנו לצבא, שקר נוסף - חד משמעית.

ג. כתבת שצה"ל של אז אינו הצה"ל של היום, ולא לחיוב, שקר נוסף. אני מבין שכסגן אלוף, אתה רוצה לקדש את צה"ל, אבל כדאי לך ולשכמותך לקרוא מה כותבים המזרחי על צה"ל דהיום. למשל בעיתון 'עולם קטן', בשבוע האחרון, אפילו אצלם, שצה"ל קדוש-קדוש, יודעים שבצה"ל משקרים, ועוד ועוד...

בספרו של הרב אופיר מלכה שליט"א חלק ב', במכתבו של הגאון הרב יעקב עדס שליט"א (עמ' תקצ"ב) על נושא הסננים, הוא מביא עדויות של מפקדים בצה"ל, שאומרים לו חבריו בצבא נכשלים בעל כורחם בדברים מאד חמורים, והדרך היחידה לשנות את זה, הוא ע"י שייכנסו חרדים, הם ישתנו. כאמור קצין בכיר מאד מודה בכך, אבל דב פוברסקי חושב אחרת.

ד. הוא כתב שבשטיבל "בית ישראל", "הוא ממש היה שם וראה שנותנים לו שישי או שלישי.

ה. ואולי גם מבקשים ממנו ברכות.

ו. מעניין שהגאון הגדול הרב חיים קנייבסקי שליט"א אמר שכשרואים חרד"ק כמו שאמרת או "בוז יבוזו לו".

ז. או מה שאמר הרב רוזן הי"ו (הגאון רבי יגאל רוזן, ראש ישיבת אור ישראל - כ"ה) מפתח תקווה, שצריך "להוציאם בכוח". וכידוע, הוא אמר את דבריו בשם גדולי הדור.

ח. אתה ממשיך במסכת השקרים שלך דוב'לה, כשאתה אומר 'שהוא ליווה אותו בשירה וריקודים ביחד עם כל תלמידי עץ חיים, כנראה שיש עצים אחרים'

ט. כששאלתי נאמר לי שזה שקר והוצאת שם רע על 'עץ חיים' וכל התלמידים. כמה חמור לשרת בצה"ל אם הראש נהיה כמו שלך, שמעוות דברים בצורה כזאת.

י. סבא, ר' חיים יברוב, זכה אולי בגלל שירותו בצה"ל, שהנכד שלו הוא זה שמכנים אותו 'ראש הציידים יהודה גליקמן' אז מבחן התוצאה שעליו אתה מדבר הוא יותר מורכב מכך, אבל לא באתי לדון את הדוד ההוא, רק אתה כל כך מתפעל מהצאצאים אז צריך להזכיר את כולם.

יא. אתה ממשיך וכותב שקרים נוראים, כאילו הרב יברוב שליט"א, מחנך לאלימות. תגיד, אתה עיוור או רק עושה את עצמך. מי אלים, מי מטריד תלמידי חכמים, גדולי תורה - אם הם לא בצד שלו, ומצלצל לכל התורמים בעולם באיומים על תורמים, תשאל את הרב צבי קושלבסקי ועוד ועוד.

יב. תשאל את ראשי הישיבות והר"מים, שמזוהים עם 'הפלס' ופוטרו או ניסו לסגור להם את הישיבות.

יג. תשאל את התלמידים בת"תים, שקיבלו מכות ממש, לא רק הטרדות, על זה שאבא שלהם עצניק.

יד. את אלו ששלחו לרצוח את הרב גרוסמן. וכמו שסיפר לי השכן שעצר אותם - עוד דקה (האדם שמרן הרב שך זצוק"ל 'למרות דעתך', והרב אלישיב זצוק"ל טיפח וגידל, ורבותינו מסרו בידיו להמשיך את כתיבת דעת התורה הצרופה), היה נרצח ע"י אלו שנשלחו ממש לבצע את הרצח.

למה הייתם צריכים לגנוב עיתון, הרי העיתון היה של הרבנים? למה אתם מאיימים על כל מי שפרסם בפלס, ועושים כל מיני הטרדות 'בשם הרב חיים' - "רב חיים מקלל אותך...", או אזהרות כאלו שהן חילול השם גמור. מי משחית עיתונים של הפלס למנויים, או בחלוקת חינם? אחרי שגנבו את יתד, למה מתנכלים, למה עושים חרם? תנו לנו לחיות בשקט.

אנחנו לוחמים ששאר הנכדים של סבך הגדול זצוק"ל לא יהיו סגני אלופים, אלא כמו בן דודך שהוא ממש כמו הדבר היחיד שכתבת נכון, שבן דודך הוא איש אשכולות, שקדן, המקפיד על קלה כבחמורה וגם בנו חיים ממשיך את דרכו כתלמיד חכם, הוא לא סגן אלוף.

בעניין האלימות רציתי לכתוב עוד ועוד, אבל לקוראים אין סבלנות לקרוא על האלימות שלכם.

טו. המסורת הקדושה שעליה אתה מדבר, אינני יכול לפרט, זה עניין משפחתי שלכם, ואני לא אפרט.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

טז. אתה ממשיך לשקר שאתה שואל את השאלות האלו מתוך "הערכה ואהבה עצומה רוחשים לך ולבנך וכו'"...

יז. כך כותבים למי שמעריכים ואוהבים אהבה עצומה, שכל העולם ואשתו רואים גיליון אישום שיקרי לחלוטין שנכתב שכולם רואים ורק בן דודך, איש האשכולות וכו', לא יודע על המכתב.

יח. גם אם חס ושלום כל השקרים שלך היו אמת, כך עושים לבן דוד, אפילו לא תלמיד חכם, או ת"ח, אפילו לא בן דוד. מה אתה מתכבד בקלון בן דודך. אבל הקלון הוא שלך. ובן דודך ימשיך להעמיד דורות ישרים מבורכים, תלמידי חכמים. לא גייסים, לא סגני אלופים. אלא אברכים קדושים שעליהם עומד העולם.

יט. אתה מדבר על רוח רעה ויצר הרע, בצבא של יצר הרע אתה לא סגן אלוף, אתה ממש רב אלוף.

כותב מתוך זעם, על מסכת השקרים. בועז נקי