אאא

הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי יצחק יוסף יוצא במתקפה נגד ראשי הישיבות שאוסרים על הבחורים להתחתן לפני גיל 24, ואומר כי הם עושים זאת בכדי שיהיו בחורים ב'קיבוץ'. ופסק: לא לשמוע בקול ראש הישיבה, ולהתחתן בגיל 20, ואם יסלקו את הבחור מהישיבה שיבוא ללמוד ב'חזון עובדיה'.

במהלך שיעור שמסר אמש (שלישי) בבית הכנסת 'מוסיאוף' בירושלים התבטא הגר"י יוסף: "לפי ההלכה לא צריך לשמוע לאבא שלו וכל שכן לרב שלו. אם אבא שלו אומר 'אין לי כסף', יגיד לו 'למה נזכרת מאוחר, אני עכשיו בגיל 20 - צריך להתחתן'".

"בגיל 20 צריך לעמוד מתחת החופה", פסק הרב, "כתוב 'הקב"ה מחכה לאדם עד גיל 20 אם הוא לא מתחתן תיפח עצמותיו'. לכן בגיל 20 להתחתן, לא לשמוע לראש הישיבה - עם כל הכבוד שהוא תלמיד חכם ופלפלן".

הגר"י יוסף הסביר מדוע ראשי הישיבות מתנגדים שהבחורים יתחתנו מוקדם ואמר כי "הוא מפחד שבישיבה שלו לא יהיה 'קיבוץ', הבחורים המבוגרים, הוא מפחד שלא יהיה קיבוץ ואוסר עליהם. הוא לוקח אחריות על הבחור? יש פריצות בחוץ. אתה לוקח אחריות על התלמיד, או על הבן? לכן לא ישמע להם!".

הראשון לציון סיפר כי בתקופה ששימש כראש ישיבת 'חזון עובדיה', הוא היה מקבל את התלמידים שראשי הישיבות היו מסלקים בשל רצונם להתחתן מוקדם והוסיף: "מי שראש הישיבה סילק אותו בגלל שהתארס מוקדם, שיבוא ל'חזון עובדיה', הראש ישיבה הזה עם כל הכבוד הוא לא צודק". 

אחד ממשתתפי השיעור שאל את הרב: "כשהבן מושפע מראש הישיבה מה עושים?".

הראשון לציון השיב כי "תעביר אותו לרב אחר שישפיע עליו. יש ב"ה רבנים יותר גדולים מראש הישיבה. ראש הישיבה הוא לא גדול הדור".

"לא צריך להתחצף", הדגיש הרב, "צריך לדבר בדרך ארץ".