אאא

בשיעורו השבועי בליל שבת התייחס הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שיכון ה' וממקורבי גדולי הדור לשאלה מתי מותר להסתפר כאשר ל"ג בעומר חל כמו השנה במוצאי שבת.

הרב זילברברג ציטט כי כתב הרמ"א (סי' תצ"ג סעי' ב') "אם חל ל"ג בעומר ביום ראשון נוהגים להסתפר ביום שישי לכבוד השבת".

והוסיף: "שמעתי ממורי ורבי מרן רבינו הגראי"ל שטיינמן שליט"א דמותר להסתפר כבר מליל שישי דזה נחשב לכבוד השבת".

בנוסף, נודע ל"כיכר השבת" כי גם תלמידיו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי מספרים כי מרן שר התורה מתיר להסתפר כבר ביום חמישי בלילה וכי הוא עצמו יספר ילדים לחלאקה ביום שישי.

יצוין עם זאת כי לספרדים הנוהגים לפי השולחן-ערוך, מותר להסתפר רק מיום שני בבוקר - ל"ד בעומר.