אאא

נס גדול נערך ביום לידתו של סגן ראש עיריית ירושלים, מאיר תורגמ'ן, בזכות כך שבאותו יום נערכה ההילולא לרבי מאיר בעל הנס.

מאז נדר אביו של מאיר ז"ל שתערך הילולה ברוב עם והדרת מלך, והמסורת נמשכת כבר 63 שנים.

הנדר מקויים בכל שנה בהשתתפות הרב שמעון בן טוב, נשיא מוסדות דור ודור וממשיך דרכו של צדיק המזוזות שסגן ראש העיר היה מקורב אליו.

עם אירוח ברוב עם ובהדרת מלך, הגיעו משפחה וחברים וקרובים, ורבנים בהשתתפות הרב משה אבן אבו, ר' דוד בוסקילה, הרב אליהו צבע רב רמת דניה, והפייטנים שלמה אמזלג ומני מיימון כהן.