אאא

מבקר המדינה יוסף שפירא תוקף בדו"ח החמור שהכין על מערך הכשרות בישראל את המתרחש בנתניה בעקבות הממצאים שגילה בהם שעות עבודה לא מציאותיות, העסקה בשחור, העסקת עובדי המועצה דתית כמשגיחי ומפקחי כשרות, מפקחי הכשרות מועסקים גם כמשגיחים ופער של עד 340% בעלות ההשגחה.

דו"ח הכשרות • סיקור מיוחד

שעות עבודה לא מציאותיות

מבקר המדינה מציין כי 8.55 ממשגיחי הכשרות בעיר עובדים בשעות לא מציאותיות: "נמצא כי 15 מתוך 177 המשגיחים (%5.8) קיבלו להשגחתם בתי עסק בהיקף שעות השגחה מצטבר שהוא בלתי סביר או לא ניתן לבצעו - 12-21 שעות מדי יום".

המבקר מביא דוגמא וכותב כי "משגיח ג' הוצב כמשגיח בשבעה בתי עסק בנתניה והיקף שעות ההשגחה שלו מסתכם ב-21 שעות מדי יום; משגיח ד' הוצב כמשגיח בשישה בתי עסק בנתניה והיקף שעות ההשגחה שלו מסתכם ב-17 שעות מדי יום".

העסקה בשחור

בקטע אחר בדו"ח מעלה המבקר חשד להעסקה ללא תשלום מס, בניגוד לחוק וכותב: "מבדיקת תנאי השכר של שני משגיחי כשרות בנתניה המופקדים על 16 בתי עסק עלה כי ב-10 מבתי עסק הם אינם מקבלים תנאים סוציאליים (הפרשות לפנסיה ולקופת גמל). בכמה בתי עסק גם אין נמסרים למשגיחים תלושי שכר ואת שכרם הם מקבלים במזומן או בהמחאה".

העסקת עובדי המועצה דתית כמשגיחי ומפקחי כשרות

מבקר המדינה כותב בדו"ח כי עובדי המועצה הדתית מועסקים במשרה מלאה ובמקביל משמשים כמפקחיםשהצהרה שעות לא סבירות: "נמצא ש-13 מתוך 84 עובדי המועצה הדתית נתניה מועסקים גם כמשגיחים נוסף לעבודתם במועצה, וזאת ללא קבלת אישור לעבודה נוספת כנדרש בנוהל הכשרות; 11 מהם מועסקים במועצה הדתית במשרה מלאה ועבדו גם כמשגיחי כשרות, וכך הם הועסקו בהיקף שעות כולל בלתי סביר".

סיכום דו"ח המבקר על מערך הכשרות הארצית (עריכה: ניסים פרץ; מוזיקה: www.bensound.com)

"למשל" מציים המבקר: "מנהל מחלקה א' הועסק, נוסף לתפקידו במועצה ובניגוד לנוהל, גם כמשגיח כשרות בכמה בתי עסק בנתניה וכמשגיח מטעם המועצה הדתית בנימינה-גבעת עדה. היקף עבודתו הנוספת היה 5.4 שעות מדי יום; מנהל מחלקה ב' הועסק, נוסף לתפקידו במועצה הדתית, כמשגיח כשרות בנתניה והיקף שעות עבודתו הנוספת היה 11 שעות מדי יום".

מפקחי הכשרות מועסקים גם כמשגיחים

המבקר מספר בדו"ח: "שישה מבין עשרת מפקחי הכשרות במועצה הדתית נתניה, המועסקים במשרה מלאה, עובדים גם כמשגיחי כשרות בהיקף של לפחות שש שעות השגחה ביום. כמו כן, שלושה בעלי תפקידים בכירים בתחום הכשרות עובדים גם הם כמשגיחים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

"עבודתם של חלק מהם כמשגיחים נוגדת את נוהל הכשרות, והיא מעלה חשש להיקלעותם למצב של ניגוד עניינים בין כהונתם בתפקידי ניהול ופיקוח ובין עבודתם בשטח כמשגיחים. אשר לאחרים - אמנם הדבר מותר על פי נוהל כשרות, ועם זאת נוכח ההיקף הגדול של שעות העבודה שלהם מדי יום ביומו, עולה חשש שיכולתם למלא את שתי המשרות, בד בבד ובאופן מלא - אינה אפשרית". 

מבקר המדינה קובע: "במצב דברים זה עולה ניגוד עניינים חריף במילוי שני התפקידים בידי העובדים שהוזכרו - נאמנותם לתפקידיהם עלולה להיפגע באופן ממשי. על המועצה הדתית נתניה לבחון כל מקרה לגופו ולמנוע את העסקתם הלא תקינה של בעלי התפקידים האמורים. כמו כן, מן הראוי שהמשרד יפעל לאכיפת הוראות נוהל הכשרות בנושא זה".

פער של עד 340% בעלות ההשגחה

המבקר מעלה בעיה נוספת כי ישנם פערים של מאות אחוזים בתשלום שמשלמים בעלי העסקים, אחת המקומות הבעייתיים ביותר היא העיר נתניה: "עולה כי בין הפיצריות שנקבעה להן שעת השגחה אחת ליום קיים פער של עד 280% בעלות ההשגחה, ובין הפיצריות שנקבעו להן שעתיים השגחה ליום קיים פער של עד 340%.

פערים של מאות אחוזים
פערים של מאות אחוזים
הגדלה

לדברי המבקר: "פער זה בין בתי עסק מתחרים הפועלים באותו תחום עיסוק מעלה חשש ליחס מפלה של המועצה הדתית נתניה בעניין זה".