אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, הזהיר בסוף השבוע את תלמידיו בשיעורו השבועי מתרומות של כספים לארגונים שונים, והתבטא כי יש "מקובל" שעולה לשידור בהתרמות ברדיו, בזמן שאותו "מקובל צדיק", נכשל והכשיל ונטמא.

"יש עכשיו דבר חדש, משגעים את הנשים", אמר הרב והוסיף, "ויש כל מיני מקובלים חדשים צצים. אני תמיד מזהיר את האנשים ולא תמיד זה עובד".

בשלב הזה התבטא הרב בחריפות: "יש אחד מביאים אותו שמדבר ברדיו, הוא רשע גדול, הוא נכשל והכשיל, הוא טמא מטומא, קוראים לו 'המקובל הגדול', בעוונותינו הרבים".

הרב הוסיף: "ככה נהיינו, זה דור שלא היה כמוהו. הצדיק רשע והרשע צדיק". 

בסיום דבריו פנה הרב מוצפי לתלמידיו: "לא כל מה שאומרים ומקשקשים, ומדברים, ואנשים תורמים לכבוד זה ולכבוד זה, ואתה לא יודע מי הגנב ומי לוקח את הכסף, ומי באמת זקוק והאם נותנים לו, לכן אדם לא ייתן לכל המקומות האלו. הם יושבים שם וחוגגים ועושים כסף על חשבון הציבור".