אאא

בשעת ליל, לאחר חצות, התקיימה ההדלקה המסורתית סמוך ונראה לציון הרשב"י במתחם בני עקיבא, בראשות האדמו"ר מזוועהיל ואלפי משתתפים.

כהכנה למעמד ההדלקה, ניגנו שירי דבקות והתעלות שבמרכזו ניגנו את הניגון המעורר רחמים רבים שחיבר ראש השושלת המגיד מזלאטשוב, ועליו הבטיח הבעל שם טוב ש"כל מי שינגן את הניגון הוא יצטרף אליו במרומים בכדי לעורר על המנגן רחמים מרובים".

בעת שהאדמו"ר ניגש להדליק את האבוקה, הריעו המשתתפים ורקדו לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. במשך שעתיים נמשכו הריקודים במקום, כאשר האדמו"ר מפזז ביחד עם ראש הישיבה הגאון רבי יחיאל מיכל זילבר ואחיו הרבנים.