אאא

החל משעות הבוקר המוקדמות מבצעות זרועות אכיפת החוק השונות פשיטה משולבת ב'מתחם אבו סייף' ביפו, בו על פי החשד מבוצעת פעילות בלתי חוקית הכוללת החזקת אמל"ח, הלנת שב"חים, עבירות סמים ובניה בלתי חוקית.

על פי החשד, מדובר במתחם המהווה כבר זמן רב ביותר כר נרחב לפעילות פלילית עבור תושבי יפו. במבצע רחב ההיקף שולבו וסייעו גם גופי אכיפה רבים, אשר ערכו חיפושים ותפסו מסמכים ומוצגים, בהתאם לתחומי אחריותם וסמכותם הקבועה בחוק, וביניהם: רשות מקרקעי ישראל, חברת החשמל, מנהל הבטיחות בגז, מרכז לגביית אגרות וקנסות, ביטוח לאומי, יחידת הפיקוח על הצומח והחי במשרד החקלאות ורשות המסים.

כעת נערכות חקירות והחלה בחינת הליכים מנהליים ואזרחיים בהתאם לממצאים שנאספו במהלך הפעילות האחרונה.

לפי משרד המשפטים, ''מבצע זה מהווה חלק מפעילות נמשכת ומאומצת של כלל גופי האכיפה להכות במחוללי פשיעה באופן יזום, תוך שילוב כלים משפטיים משדות משפט ואכיפה מגוונים, וכן תוך איחוד כוחות של רשויות מנהל ואכיפה שונות. פעילות האכיפה תימשך בנחישות על מנת למנוע את המשך הפרות החוק''.

"מטרתו העיקרית של המבצע היא לשפר את ביטחון התושבים באמצעות מניעת הפעילות הפלילית באזורם", נאמר בהודעה.