אאא

עם כלות השבעה לפטירת מרת אסתר דרעי ע"ה, שלחו גדולי ישראל, מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי והגאון רבי גרשון אדלשטיין מכתבי ניחומים וחיזוק לבני המשפחה.

במכתבם, כתבו הגראי"ל והגר"ח: "לכב' הרה"ג ר' יהודה דרעי שליט"א ואחיו הרב ר' אריה דרעי שליט"א ושאר בני המשפחה שיחיו.

מכתבם של מרנן הגראי''ל שטיינמן והגר''ח קנייבסקי
מכתבם של מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי

"הגיעתנו הבשורה הלא טובה בפטירת אמכם ע"ה והננו בזה לנחמכם כמו שהורונו חז"ל. ונקווה שה' הטוב לא יוסיף לדאבה עוד וינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".

מכתב ניחומים נוסף הגיע במהלך השבעה בכתב יד מהגרי"ג אדלשטיין, בו הוא כתב: "למע"כ הרב אריה דרעי הי"ו וכל המשפחה הרוממה, מזכי הרבים, האבלים על אם המשפחה הרבנית מרת אסתר ע"ה.

מכתבו של הגרי''ג אדלשטיין
מכתבו של הגרי"ג אדלשטיין

"תתנחמו מן השמים. זכות רוב מעשיהם הטובים שלכם יהיו לזכותה של המנוחה ע"ה כמ"ש חז"ל ברא מזכה אבא.
המנחמכם, י. גרשון אדלשטיין".