אאא

בימים האחרונים יזמו עסקני השבת בהוראתם של גדולי ישראל כרוז מיוחד, עליו צפויים לחתום מרנן ורבנן גדולי הדור מכל החוגים והעדות, לחיזוק ועידוד הקנייה במקומות המקפידים על שמירת שבת כהלכתה.

ל"כיכר השבת" נודע כי לדברי הרבנים חלה "התעוררות מיוחדת" לאחרונה בקרב עסקים רבים המבקשים לשמור על קדושת השבת ולדברי גדולי הדור יש לעודדם ולחזקם.

ל"כיכר השבת" נודע כי מרן האדמו"ר מגור ביקש להוסיף בכרוז את עניין המחאה כנגד העסקים והחנויות שגרמו ל"פריצת גדר וחילול השבת בעיר תל אביב", מה שנתקל בהתנגדות מסויימת בקרב חלק מגדולי הדור.

בימים האחרונים נכנס שר הבריאות יעקב ליצמן, נאמנו של הרבי מגור, לעובי הקורה, והחל לפעול למען נוסח מוסכם על כל גדולי הדור תוך התייחסות גם לחילולי השבת בתל אביב.

הערב הגיע שר הבריאות אל מעונו של ראש ישיבת פוניבז' הגר"ג אדלשטיין לדון עימו בנידון. בפגישה נכח גם איש אמונו של ראש הישיבה מוטי פלאי ולדברי נוכחים בה נדמה כי חלה התקדמות חיובית בנושא. במפגש השתתף גם הרב יצחק גולדקנופף מזכיר וועדת הרבנים לעניני השבת.

ל"כיכר השבת" נודע כי בצאתו מביתו של ראש ישיבת פוניבז' הותקף השר ליצמן בצעקות רמות ונאצות על ידי נוער המזוהה עם הפלג הירושלמי.