אאא

לאור המקרים הרבים והכואבים של תינוקות וילדים, נערך במרכז הרפואי 'מעייני הישועה', כנס מיוחד להורים, תחת הכותרת - "שומרים על הילדים - הופכים את המרחב למקום הכי בטוח לילדים ולפעוטות".

במהלך הכנס, הוקרנו דבריו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת רמת אלחנן, חבר מועצת גדולי התורה ויו"ר ועד ההלכה של מעייני הישועה, אשר הוצגו בפניו מספר שאלות בנושא.

השאלה הראשונה עסקה במקרים של מוות עריסה. "הרופאים אומרים שיש להשכיב את התינוק על הגב ולא על הבטן, אך עדיין חלק מההורים לא מודעים לכך, או לא מייחסים לכך חשיבות, לכן רוצים לשמוע מה עמדת ההלכה בענין הזה.

"וכן באופן כללי כל נושא מניעת תאונות בית כגון פגיעה ממים חמים אשר מצוי במיוחד בערבי שבתות או בזמני לחץ וכדומה. והרופאים טוענים שיש להגביר את המודעות לזהירות ובטיחות למניעת תאונות בבית".

הגאון רבי יצחק זילברשטיין השיב ואמר: "אני רוצה להקדים שאלה מסוג אחר ומשם נגיע לשאלה שלנו. אני רוצה לספר לכם סיפור נורא שארע פה. יש חנות שמוכרת דברי כסף חנות מפוארת, נכנסה שם אשה, מחזיקה ילד בידיים היא רוצה טס לפדיון הבן, היא אומרת שהיא צריכה לעשות פדיון הבן. מה גודל הטס? חצי שולחן! כמה זה עולה בערך? כמה בערך? של כסף? 50 אלף שקל, יותר מהודר 100 אלף שקל, היא רוצה, בודקת, זה יהיה טוב מאד לפדיון הבן!

"היא אומרת למוכרת: 'תראי מוכרת, בעלי עומד בחוץ אני רוצה רגע להראות לו את זה, תפסי רגע את הילד שלי ואני אלך להראות את זה לבעלי, הנה יש לך משכון את הילד שלי', היא נתנה את הילד לזבנת, נכנסה למונית וברחה עם הטס. ומה עם הילד? בא נקשיב מה עם הילד. פתאום, נכנסת אשה מבוהלת וצועקת, 'איפה הילד שלי? גנבו לי את הילד'. מה התברר? שהבנדיטית הזאת, היא גנבה ילד והאמא כנראה עמדה בחנות וחשבה כמה מע"מ וכמה עולה העיקר ואם אפשר להשיג יותר בזול ולא שמה לב. היא גנבה את הילד. עם הילד הגנוב היא נכנסה לחנות, ומה קרה עכשיו? היא נתנה לה את המשכון, ילד, לא שלה, והיא הוציאה, מאה אלף היא גנבה.

"עכשיו התעוררה שאלה האם הזבנת (המוכרת) חייבת או לא. קראו אותה לדין תורה אצלי, אמרתי אתם מאשימים לא את הכתובת הנכונה. הזבנת ודאי שהיא פטורה. עולה על דעתה כזה מן סיפור? איך עולה על דעתה כזה סיפור, גונב איש ומכרו מות יומת! עולה על דעתה דבר כזה?

"אמרתי, אם להאשים רק את האמא, אם אתם רוצים לתבוע דין תורה בדיני שמיים, רק את האמא! איך אמא יהודיה עברה על מה שכתוב בגמרא? בגמרא כתוב שאמא אסור לה ללכת עם עגלה (מנשא) שהילד מאחורה, אסור לעשות את זה, רק אם הילד שלה קדימה, למה? אולי יגנבו את הילד ואולי יעשו גם לה רעות.

"תגידו לי, כמה פעמים קורה שגונבים ילד מאחורנית? כמה פעמים? כל אשה הרי שומעת, אבל חז"ל חוששים אולי בכל זאת יקרה דבר כזה הנה כאן קרה דבר כזה! הילד עמד פה וגנבו לה את הילד, אז אמרתי, אם יש פה אצבע מאשימה, רק על האמא, אם רוצים לדון בדיני שמיים, מי שייתן את המאה אלף שקל רק האמא. איך אמא משאירה? בגמרא כתוב שאסור את זה לעשות, אולי יגנבו. מתי קורה דבר כזה? פעם למיליון, אבל חז"ל חששו ואמרו איסור מוחלט לאשה ללכת בצורה כזאת.

"על אחת כמה וכמה כשהרופאים אומרים והניסיון מראה וההיגיון אומר שיש קצת סיכון (בהשכבת תינוק על הבטן) ודאי שאסור את זה לאישה לעשות כל אמא חייבת לדאוג, לשמוע, מצוה עליה לשמוע לדברי הרופאים, ואם הרופאים אומרים, ואם הרופאים אומרים שיש מצב, שיש חלילה חשש, הם אומרים והם מציגים באצבע שהיה מוות בחניקה (עריסה) ודאי מצוה על כל אמא להשתדל שהילד ישכב אפרקדן (על הגב), הוא בעזר ה' יהיה גדול, הוא ידע שאפרקדן אסור, עכשיו מותר לו כשהוא תינוק, ודאי ודאי שכך צריכים לעשות.

"כל אמא יהודיה חייבת לדעת היא חייבת לשמור שמירה מעולה מעולה".

בענין המים החמים, אמר הרב זילברשטיין כי "מאד צריכים להזהר, השטן יש לו הרבה תחנות, סניפים, הסניף הראשי נמצא ביום שישי אחר הצהריים, אז הוא פותח את הסניף הראשי של כל הצרות וכל המאורעות. הסניף הראשי, מתי הוא? רק אז, מתי? ביום שישי אחר הצהריים, ולכן ביום שישי אחר הצהריים, צריכים מאד מאד להזהר.

"מי שמחלל שבת הוא איום ונורא, אבל מי שהורג נפש איום ונורא, זה זמן מאד מסוכן וצריכים ללמוד את זה. הגמרא מספרת בסוף מסכת בכורות היה תלמיד אחד לרבא שתירץ כזו תשובה יפה בשיעור הכללי שהיה שם וכולם אמרו, מבורכת תהיה האמא של רב, היא גידלה את הילד מתוך בריאות, מתוך נחת, פתחה אותו כחכם גדול, ואשרי לבנות ישראל שישמרו על ילדיהם שהם יהיו תפארת לעם ישראל".

שאלה נוספת שהוצגה בפני הרב: "רואים הרבה פעמים ילדים קטנים בני 6 או 7 לוקחים עגלה עם ילד בן חודשיים או שלוש ובקושי הם רואים את הכביש".

הגר"י זילברשטיין: "חס ושלום! אסור את זה לעשות!".

שאלה נוספת: "יש תחושה בציבור שמכיוון שבעבר היו המלצות לשכב על הבטן עכשיו ההמלצות לשכב על הגב אז יש תחושה שהם ממליצים לפי כל מיני השערות שאנחנו לא צריכים להתחשב, האם אנחנו כן צריכים להחשב בהשערות העדכניות?".

הרב זילברשטיין: "כן! ויש לומר, בגמרא כתוב אין רשות לרופא לרפאות רק ברשות בית דין, אומר רבינו ערוך השולחן היום בית דין לא מתעסק בזה, משרד הבריאות הוא הקובע! אם הם אומרים היום כך, הרי זו הלכה!".