אאא

צרפת מוטרדת מן העלייה החדה בהיקף התקריות האנטישמיות בארצה.

בריס הורטפיוקס, שר הפנים בממשלה הצרפתית החליט למנות פקיד בכיר במימשל לתפקיד מתאם מיוחד שעליו תוטל המשימה לחפש דרכים כדי להתמודד עם התגברות האנטישמיות בצרפת.

במהלך תשעת החודשים האחרונים נרשמו בצרפת 704 תקריות אנטישמיות נגד יהודים, לעומת 350 שנה לפני.

השר הורטפיוקס סבור שהגידול נובע בחלקו בשל המתח במזרח התיכון.