אאא

בכל שנה שוררת אי ודאות בקרב תלמידי הישיבות קטנות זאת לקראת תחילת עונת הרישום לישיבות הגדולות כאשר התחרות והמתח הן בין הבחורים והן בקרב ראשי הישיבות והמנהלים גורמת לירידה בלימוד וחוסר התמדה מצד תלמידי הישיבות, בזמן הקיץ בעולם הישיבות.

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן שיגר מכתב מיוחד בו הוא פונה לראשי הישיבות הגדולות ומורה על הגבלת זמני המבחנים.

"כדי לחזק את לימוד התורה הננו להודיע על הצורך לשמור על מועדי מבחני הכניסה לישיבות הגדולות", כותב מרן ראש הישיבה, "אשר בשנה זו הם כדלהלן: לכלל הישיבות מיום חמישי כ"ו בתמוז והלאה. לישיבות המיוחדות לבני תורה מעדות המזרח מיום חמישי י"ט בתמוז והלאה".

ומסיים מרן ראש הישיבה: "ויתברכו בזה בברכת ברוך אשר יקיים את דברי התורה הזאת הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה".