אאא

היום (שישי) הזמין הרב שמעון בן טוב את הרב ראובן אלבז להתפלל על כלל עם ישראל ולרגל המצב בציונו של האור החיים הקדוש.

כפי שנהג אביו, צדיק המזוזות, הרב משה בן טוב, לעלות לציונו של האור החיים הקדוש מידי יום שישי.

העלייה לציון ביום שישי ידועה במעלתה ובפרט עניין ההדלקה על ציונו.

בתפילה השתתפו מוותיקי תלמידיו של הרב משה בן טוב זצ"ל,ובהנהגת ממשיך דרכו הרב שמעון בן טוב נשיא מוסדות דור ודור.

התמונות באדיבות המצלם