אאא

על רקע הקריאות לביטול עצרת המחאה של חסידות סאטמר כנגד חוק הגיוס יוצא גאב"ד 'העדה החרדית' הגרי"ט ווייס במכתב חריף בו הוא מגבה את מארגני העצרת ומרחיב על הסכנה שבגיוס תלמידי הישיבות ומדגיש כי "חלילה לפרוש מן הציבור בשעה גורלית זו".

"כיכר השבת" מביא את מכתבו המלא של הגרי"ט וויס:

"ב"ה, י"ג סיון תשע"ז

"אל יהדות הגולה בארה"ב בראשות ראשי גולת אריאל ומנהיגי קהילות הקודש הע"י

"נוכח המצב הנורא אשר משנאי ד' נשאו ראש וחוקקו חוקי שמד אשר כתוצאה מכך נמצאים המוני יהודים חרדים בתוך צבא השמד של השלטון אשר עליו נאמר כל באיה לא ישובון, וסכנה גדולה אורבת על רבים הן מאלו אשר נמצאים בפחד בצר ומצוק מאימת המציק לגייסם לצבא, והן ממסלולי הגיוס באופני פיתוי כעצת בלעם, ועל כל אחד להזדעזע עד עומק השיתין, כי זאת גזירה וצרה על דרי ארצינו הקדושה אשר כמוה לא נהיתה.

"בלב שבור קרוע ומורתח אבקש מכל אשר בידו להתכנס ולהתקבץ בהמון בעצרת וכינוס לשם שמים אשר נקבע בעזהשי"ת ע"י הגאוה"צ התאחדות הרבנים דארה"ב ליום א' שלח הבעל"ט להתריע על חומר המצב ולהתפלל לד' בחזקה לביטול הגזירה, ולמחות נגד מי אשר ידם במעל וחלילה לפרוש מן הציבור בשעה גורלית זו.

"והבוי"ת שמו ישפיע את חסדו על כל המשתתפים בצרת הציבור וישלח עזרו מקודש ומציון ישועתו בביאת משיח צדקינו ויתקדש שם שמים על ידכם.

"החותם בצערייך ירושלם יום ה' בהעלותך י"ד סיון תשע"ז, יצחק טובי' ווייס".