אאא

במעמד מרגש הוסמכו 19 תלמידים לרבנות, לאחר לימוד מעמיק במשך מספר שנים, בישיבת "תומכי תמימים - ליובאוויטש" במוסקבה בראשות ראש הישיבה הרב מענדל גולדבערג והרב דוד רוזנצוויג ר"מ לימודי סמיכה לרבנות שע"י הישיבה והרב אפרים בלוי ר"מ במתיבתא.

לקראת סיום שבעת ימי התשלומין של חג מתן תורה הגיע במיוחד רבה של נחלת הר חב"ד ומזכיר בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש הגר"י ירוסלבסקי, אשר ידיו רב לו בסמיכת רבנים, וביחד עם מייסד הישיבה הרב הראשי לרוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, בחנו את התלמידים במשך שעות ארוכות.

בסיום המבחן הסכימו לסמוך לרבנות את התלמידים המצטיינים. במעמד המרגש השתתף גם הרב אלכסנדר ברדה, נשיא איגוד הקהילות ברוסיה.

הרבנים הצעירים מצטרפים לעשרות רבות של רבנים שלמדו והוסמכו ע"י הישיבה, המשמשים כיום כרבני ערים וקהילות ברחבי חבר העמים, תחת הרבנות הראשית לרוסיה, אשר משמשת כארגון הגג לרבני הערים והקהילות בכל ענייני הלכה ויהדות, הן בהכשר המהודר למאות מפעלי מזון, הכשרה ופיקוח על מקוואות, בירור ואישור יהדות, קידושין וגיטין ועמידה על המשמר למען יהדותם של מאות אלפי יהודי רוסיה.