אאא

עסקת בעלי העניין של רכישת השליטה ב־yes בידי בזק שבמרכז חקירת רשות ני"ע היא אמנם הגדולה מבין עסקאות בעלי העניין שביצע שאול אלוביץ', אך רחוקה מלהיות היחידה. כלל הכספים שזרמו או עתידים לזרום לכיסיו של אלוביץ' בעסקאות בעלי העניין שביצע אלוביץ' נאמד ב־2.1 מיליארד שקל. העסקה השנייה בהיקפה לאחר מיזוג yes ובזק היא התקשרותה של חברת הלוויין עם חברת חלל תקשורת בהסכם לחכירת מקטעי חלל ב־2013 תמורת סכום כולל של 270 מיליון דולר, שהם כ־945 מיליון שקל. חלק מהסכום כבר שולם במסגרת תשלום שנתי שמעבירה yes לחלל והיתרה תשולם מדי שנה עד לפקיעת ההסכם ב־2028.

פיצוץ הלוויין עמוס 6 בעת שיגורו בחודש ספטמבר 2016 וסיום פעילותו של הלוויין עמוס 2 באפריל האחרון העניקו ל־yes הזדמנות להשתחרר מהחוזה המכביד. חברת הלוויין יכלה לבחור בנתיבים אחרים כמו רכישת שירותי לוויין מחברה אחרת או העברה של שירותי התקשורת שלה באמצעות התשתית הקווית של חברת־האם בזק, אם כי אפשרות זו היתה דורשת ממנה החלפה של כ־2 מיליון ממירים. לבסוף בחרו ב־yes להמשיך באותו נתיב ואף עדכנו את הסכם ההתקשרות לפיו החברה תשלם לחלל תקשורת תוספת של 40 מיליון דולר. בחישוב שנתי עסקה זו מהווה תשלום של כ־18 מיליון דולר בשנה.

אותם ממירים ש־yes היתה נדרשת להחליף לו היתה עוברת לשימוש בתשתית של בזק מככבים במוקד עסקת בעלי עניין אחרת של אלוביץ'. ב־2013 התקשרה חברת הלוויין עם יורוקום תקשורת לרכישת ממירי yesMax בסכום כולל של 40 מיליון דולר (כ־140 מיליון שקל כיום). העסקה מהווה תמורה שנתית של 15–10 מיליון דולר ומאז חתימתה היא כבר הוארכה פעם אחת והיא בתוקף עד תום 2017.

עסקאות בעלי עניין נוספות בקבוצת אלוביץ' כוללות התקשרות של פלאפון עם יורוקום לביצוע רכש שנתי בהיקף 50 מיליון שקל שהוארכה עד לתום 2018; וכן התקשרות של יורוקום מול בזק למכירת 90 אלף ראוטרים ב־11 מיליון שקל.

"ניסיון וידע נרחב בתחום"

בכלל, יורוקום מהווה כר פורה לעסקאות בעלי עניין בקבוצת חברות התקשורת של אלוביץ'. נוסף להכנסות ממכירת ציוד פיזי יורוקום מקנה לאלוביץ הכנסות של 55 מיליון שקל גם עבור שירותי ניהול וייעוץ שהיא מעניקה לחלל ולבזק. במסמך הזימון לאסיפת בעלי המניות ששלחה חלל במרץ האחרון הדגישה החברה את נחיצות הסכם הייעוץ, בין היתר לנוכח מה שהגדירה כאירועים מאתגרים ופעילות אינטנסיבית כאובדן לוויינים ובחינת אפשרויות רכישה ומיזוג.

"חלק ניכר מנותני השירותים הגדילו את היקפי פעילותם עבור החברה, מתוך מחויבות עמוקה לאירועים ולעסקאות שליוו אותה וצפוי שישפיעו ויחולו גם בהמשך פעילותה בשנים הקרובות", נומקה ההתקשרות במסמך הזימון לאסיפה ששלחה חלל לבעלי המניות טרם עריכתה. "לאור הניסיון והידע הנרחב של יורוקום במתן השירותים בתחום התקשורת בכלל ובתחום תקשורת הלוויינים בפרט (...) באפשרותה להעמיד את השירותים הנדרשים עבור החברה באיכות וברמה גבוהות".

בנוסף טענה חלל כי "כיוון שהשירותים על-פי הסכם הניהול נדרשים באופן ישיר לצורך פעילותה, לולא הסכם הניהול, היו מצריכים מהחברה תשומות כספיות ו/או ניהוליות ממקור חיצוני ו/או חלופי".

עסקאות שאושרו שוב ושוב

חרף היקפן הכספי הנמוך יחסית של כל אחת ואחת מעסקאות בעלי העניין אלו בנפרד בנוגע לרכישת ציוד תקשורת מיורוקום, האינטרס של בעל השליטה בקבוצה בעסקאות אלה ברור. מכירת ראוטרים לבזק, עסקת ממירים עם yes - אלו, לצד הארכת החוזה המכביד של חברת שידורי הלוויין עם חלל תקשורת ועסקת המיזוג של בזק ו־yes מציירות פרופיל של ריבוי עסקאות בעלי עניין שבעלי המניות של אלוביץ' בחרו לאשר שוב פעם אחר פעם.