אאא

מה עושים שכנציבות שירות המדינה לא מצליחה לפתור מחלוקות על כוח אדם בין שני משרדי ממשלה? פתרון אפשרי שעלה הוא להעביר את ההכרעה לידיו של יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי, שמתוקף תפקידו אחראי על ועדי העובדים בכל משרדי הממשלה.

בשנה שעברה קיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו את הבקשה של שר הרווחה חיים כץ להעביר את תיק התעסוקה ממשרד הכלכלה אליו. צוות של שני המשרדים היה צריך לסגור את הפרטים של המעבר, מסידור מקומות ישיבה ושינוי תקני כוח האדם במערכת הממוחשבת ועד להסדרי גזברות.

משרד הרווחה דרש שיעברו אליו כ־25 עובדים שכיום מועסקים במשרד הכלכלה, כדי לפצות על העומס שהתווסף ליחידות המטה במשרד העבודה והרווחה וירד ממשרד הכלכלה. יו"ר ועד עובדי משרד הכלכלה ארז כהן התנגד למעבר גורף בשל הפגיעה האפשרית בסביבת העבודה, אפשרויות הקידום של אותם עובדים והכבדת העומס על העובדים הנותרים. כהן אף הודיע כי אם לא יחל הליך בוררות, הוא ישבית את משרד הכלכלה בשבוע הבא. במשרד הרווחה שבראשו עומד חיים כץ, טוענים שהמחלוקות שנותרו יכולות להיסגר בין המשרדים ואין צורך בהתערבותו של יעקובי.

המחלוקת מספקת הצצה על האופן שבו מתקבלות, או לא מתקבלות, החלטות כוח אדם על ידי נציבות שירות המדינה שאמורה להיות מקור הסמכות הבלעדי בנושאים הללו.

יעקובי אמר השבוע כי אם יקבל את הסכמת הצדדים ונציבות שירות המדינה, הוא מוכן להיות הבורר. בנציבות לא ענו לשאלת "כלכליסט" אם מינויו של יעקובי מקובל עליהם, ומדוע אין זה מתפקידה של הנציבות לבצע את הסדרי כוח האדם, אלא מסרו כי "על פי החלטת הממשלה — שני המשרדים היו אמורים להגיע להחלטות משותפות ומוסכמות. עמדת הנציבות הנה שסוגיות מסוג זה צריכות להיפתר בין המשרדים עצמם".