אאא

במסגרת דברי תורה שנשא האדמו"ר מויז'ניץ בפני חסידיו במהלך טיש ליל-שבת, התייחס לדודו, מזקני האדמו"רים בארה"ב האדמו"ר מויז'ניץ ממונסי, וקרא לחסידים להתפלל מידי יום לרפואתו.

האדמו"ר, שיחסו אל הדוד הדגול הינו כתלמיד ממש והוא מקבל את מרותו בכל דבר ועניין, הבהיר כי אמנם לא חלה חלילה הרעה מסויימת במצבו הבריאותי, אולם בשל ישישותו המופלגת והעובדה שהדור צריך לו הרי שיש להתפלל להמשך בריאותו השלימה.

האדמו"ר מויז'ניץ ביקש מחסידיו לומר בכל יום את פרק ס"א בספר התהילים, בו נאמר הפסוק "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור" למען המשך התחזקותו של הרבי הישיש.

האדמו"ר אף ביקש מכל החסידים שלומדים שעות רצופות, לשלוח פתקים אל האדמו"ר מויז'ניץ ממונסי, כפי שהם שולחים אליו.

האדמו"ר גם הרחיב על היחס החם שרר בין אביו האדמו"ר בעל הישועות משה מויז׳ניץ זצ"ל לבין האח הרבי מויז'ניץ ממונסי, והאדמו"ר רבי יהודהל'ה מדז׳יקוב, "עניין אותם רק להגדיל תורה חסידות ויראת שמיים".