אאא

יותר משלושים שנה מחפשות הרשויות בארקנסו אחר האסיר הנמלט סטיבן דישמן כיום בן 60 שנידון לשבע שנות מאסר בעקבות עבירה של גניבה ושוד.

בשנת 1984 נידון כאמור דישמן לשבע שנות מאסר בגין שוד שביצע בוושינגטון ,אך כמה חודשים לאחר שהחל לרצות את עונשו הצליח להימלט מהכלא ונעלם במשך 32 שה.

אתמול, האיש נעצר בעיירה ספרינגדייל שבצפון-מערב ארקנסו לאחר שאותר על ידי שוטרים מקומיים וכעת הוא אמור לרצות את שש שנות המאסר וחצי שנותרו לו, בנוסף יועמד האסיר הנמלט לדין על עוון בריחתו מהכלא וככל הנראה יתווספו לו שנות מאסר נוספות .