אאא

בבסיס האימונים אליקים שבצפון הסתיים השבוע האימון המרכזי בו השתתפו שלושת הגדודים של חטיבת המילואים "עציוני", חטיבת חי”ר באוגדה 36.

לוחמה בשטח בנוי (צילום: דובר צה"ל)

מפקד פיקוד הצפון האלוף יואל סטריק בחן את התרגיל לכל אורכו ובדק את כשירותו של הגדוד ויכולתו להתמודד עם אתגרים אותם הוא עשוי לפגוש בזירה הצפונית, אם יופתע.

התרגיל המורכב הנערך בבא"פ (בסיס אימונים פיקודי) אליקים מדמה התקדמות והשתלטות על שטחי אויב בדומה לאלו עימם אמור להתמודד פיקוד הצפון.

החיילים מתקדמים רגלית בשטח האש עד ללוחמה בשטח בנוי והחיילים לומדים להתמודד גם עם לחימה בסביבה אזרחית.