אאא

סערת עבודות הרכבת הקלה בשבת בבני ברק גורמת להד ציבורי, כאשר רבים מבקשים לקבוע באפן חד וברור שעבודות הרכבת לא יתקיימו חלילה בשבתות וחגים, בפרט שלא בתוככי עיר התורה והחסידות.

בעקבות הביקורת הציבורית הנוקבת על העירייה והעומד בראשה חנוך זייברט על הפקרת הנושא, שיגרה הוועדה למען השבת בראשות המזכירים הרבנים יצחק גולדקנופף ויהודה יברוב מכתב אל חברי הוועדה הפרלמנטרית הדנה בנושא הפסקת העבודות בשבת חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי, אורי מקלב, יואב בן צור וישראל אייכלר בדרישה להפסיק את העבודות בתחומי העיר בני ברק.

במכתב שהגיע לידי כיכר השבת והעתקים ממנו נשלחו גם לראשי המפלגות החרדיות נכתב: "מצ"ב, מכתבנו שנשלח היום לראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט, בדבר החפירות המתמשכות להכנת תשתיות הרכבת הקלה באזור גוש דן בשבתות ובמועדי ישראל – וזה אומר דרשני".

"וועדת הרבנים מבקשת לבדוק עמכם, האם ידוע לכם שחפירות אלה ממשיכות להתבצע בשבת כבימי חול והאם ידוע לכם אם בכלל ניתן היתר עבודה לחפירות אלו. וועדת הרבנים פונה אליכם בבקשה לדרוש הפסקת עבודות אלו בכל השטחים כפי שאכן נחתם ונעשה עם עיריית בני ברק. לדעת וועדת הרבנים עבודות אלה אינן כרוכות בפיקוח נפש. נודה לכם אם תעדכנו אותנו בתשובה מלאה כדי שנוכל להציגה בפני וועדת הרבנים.