אאא

הרב אליעזר וולף, אב"ד אמסטרדם וחבר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה', מבשר הערב (חמישי): "'נמנעה בהסכמה היוזמה להגביל את השחיטה הכשרה בהולנד".

לאחרונה, בעקבות דו"ח נגד השחיטה של אונברסיטת וחנינגן ביקש מזכיר הממשלה ואן דאם לנסח הצעת חוק להגבלת השחיטה הכשרה ולפיה השחיטה הכשרה תבוצע רק לצורכי הקהילה, ייאסר יצוא בשר שנשחט בהולנד ורגע מות הבהמה ייקבע ערק בידי וטרינר.

איסור יצוא כזה, אם היה מתממש, היה הופך את השחיטה הכשרה ללא כדאית כלכלית והיה מביא להפסקת השחיטה הכשרה. גם קביעת רגע מות הבהמה על ידי וטרינר היה פוגע קשות בקו היצור, שכן על פי קביעתם כדי להמשיך את השחיטה לאחר 40 שניות היה מורה הוטרינר על ירי (הימום) שמנוגד לפסיקת גדולי ישראל.

אלא שנשיא איחוד הקהילות בהולנד יונתן סוסמן נועד עם מזכיר הממשלה, והצעת החוק נוסחה כך שלא תהיה פגיעה ביצוא ובקביעת רגע המוות. לפי נוסח ההצעה החדש, תבוצע שחיטה כשרה בהולנד "בהתאם לצרכי הקהילה" וכך תימשך השחיטה גם לצרכי יצוא שכן הם צרכי הקהילה כדי שתהיה כדאית כלכלית. כמו כן נקבע, כי רגע מות הבהמה ייקבע על פי השוחט.

הרב וולף עם הרב רלבג באמסטרדם
הרב וולף עם הרב רלבג באמסטרדם

כזכור, לפני כשש שנים אישר הבית התחתון של הפרלמנט בהולנד את הצעת החוק של המפלגה למען בעלי החיים ולפיה יש להמם בעלי חיים באמצעות מכת חשמל לפני שחיטתם בניגוד להלכה. הצעת החוק גררה ביקורת נוקבת מצד ארגונים יהודיים ומוסלמים והוקמה שדולה שפעלה באמצעות ארגונים יהודיים נוספים כדי להדוף את החקיקה שעמדה להצבעה בפני הבית העליון. לאחר כמה שבועות הגיעו ראשי הקהילות היהודיות בהולנד להסכם עם הממשלה לארגון NIK, המייצג את הקהילות היהודיות ולפיו לא תבוצע חקיקה נגד השחיטה היהודית.

ואכן, כעבור כשנה דחה הבית העליון הסנאט ברוב של 51 נגד 21 את הצעת החוק לאיסור השחיטה היהודית בין השאר בשל גיוס נשיא 'ועידת רבני אירופה' הרב פנחס גולדשמידט של 12 חברי קונגרס אמריקאים ששיגרו מכתב חריף לנשיא הסנאט בהולנד גודפרידוס דה גראף ובו הביעו את חרדתם נוכח החוק נגד השחיטה הכשרה.

הרב פנחס גולשמידט מסכם: "רבני אירופה מברכים את מזכיר הממשלה וראשי בתי הנבחרים על הפעלת שיקול דעת נבון ומקוים שהשדר יועבר גם למדינות נוספות באירופה שבהם יש עדיין מי שמנסה לאסור את השחיטה היהודית".

יצויין, כי על פי החוקה בהולנד, הצעת חוק המנוסחת בהסכמה צפויה להיות מאושרת בשני בתי הנבחרים.

רבני הולנד בוועידה האחרונה באמסטרדם
רבני הולנד בוועידה האחרונה באמסטרדם