אאא

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הבוקר (ראשון) את הצעת החוק של ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס), ולפיה, קבלני הבנייה יחויבו כתנאי בהיתר הבנייה להסדיר את חוטי העירוב באזור.

בשנים האחרונות משרד הדתות והמועצות דתיות ברחבי הארץ מתמודדות עם מצב שקבלנים שבונים בקצוות העיר והשכונות, פוגעים לא פעם - ביודעין או לא ביודעין - בעמודים וחוטי העירוב, ומפילים את האחריות לתיקון נזק העירוב, הטכני והכלכלי, לפתחו של המשרד לשירותי דת והרבנות המקומית.

פעמים רבות העלויות מגיעות לעשרות אלפי שקלים, ולמועצות דתיות אין את הכספים הנדרשים לשם כך, והדבר גורם לעיכוב בזמני תיקון העירוב בצורה משמעותית, וחלילה אף לגרום למצב שאנשים נכשלים בטלטול בשבת באזור שאין עירוב.

לאור כך, הגיש חבר ועדת חוקה בכנסת, ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הצעת חוק בשיתוף ובסיוע מנהל המחלקה למבני דת בעיריית ירושלים הרב יצחק הנאו, ולפיה מוצע, שקבלני הבנייה יחויבו כתנאי בהיתר הבנייה להסדיר את חוטי העירוב באזור, העניין ייכלל בסעיפי מעמד תיאום התשתיות המופיע בהיתר הבנייה, ובין יתר הדברים והמסמכים אותם נדרשים הקבלנים ו/או להסדיר, מול הרשויות הרלוונטיות.

בדברי הסבר להצעת החוק נכתב: "עירוב, מורכב לרוב מעמודים ייעודיים שמעליהם עובר חוט דק מתוח, ותפקידו להקיף שטח נרחב אשר בו מקומות פתוחים במחיצה, ועל ידי כך להפוך את השטח המוקף לרשות היחיד אחת גדולה. זהו פתרון הלכתי בעל חשיבות רבה המאפשר התנהלות סדירה בשבת, שכן בלעדיו אסור להוליך חפצים בשבת בתוך רשות הרבים או למרחק מעל לשני מטר, דוגמת סידור תפילה או עגלת ילדים. כיוון שהעירוב נחשב כמחיצה, במידה והוא נקרע העירוב נפסל, ועל-פי ההלכה אסור יהיה לטלטל חפצים בשבת בתחום זה".

חבר הכנסת מלכיאלי בירך על החלטת ועדת השרים ואמר כי "הצעת חוק הינה חשובה מאוד, ותסדיר אחת ולתמיד את הבעיה הקשה איתה מתמודדים כיום המחלקה במשרד לשירותי דת, האחראית על הקמת ותחזוקת עירובים ביישובים השונים בארץ, בשיתוף עם משרדי הרבנות המקומית והמועצות הדתיות השונות.

"בלתי מתקבל על דעת שקבלנים אשר בונים בקצוות העיר והשכונות, פוגעים לא פעם ביודעין או לא ביודעין בעמודים וחוטים אלו, ומפילים את האחריות לתיקון הנזק הטכני והכלכלי לפתחו של המשרד לשירותי דת והרבנות המקומית".

חבר הכנסת מלכיאלי הודה ליו"ר תנועת ש"ס השר אריה דרעי על פעילותו הרבה לקידום החוק, ולכל המסייעים - שר הדתות דוד אזולאי, סגן שר האוצר יצחק כהן ולמנהל המחלקה למבני דת בעירית ירושלים הרב יצחק הנאו.